Borkovická blata

Přírodní rezervace Borkovická blata (nazývané též Soběslavsko-veselská blata anebo jen krátce Blata), představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Jedná se o chráněné území nedaleko obce Borkovice u Soběslavi. Bylo vyhlášené přírodní rezervací v roce 1980. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10 000 lety. Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, sítninám, ostřicím a pod. Jejich zbytky se nemohly v půdách chudých kyslíkem rychle rozkládat a mineralizovat, proto rašeliněly. Postupně vznikala vrstva rašeliny o mocnosti 2 – 6 metrů. Jméno blat je zřejmě od slova borek (= ručně vytěžený hranol rašeliny). Od 19. stol. se zde prováděla těžba ručně, vytěžené borky se sušily a používali jako otop. Od 50. do 70. let 20. století zde byla velkoplošná průmyslová těžba.

Rezervací prochází naučná stezka Blatská stezka, která začíná 3 km severně od obce Mažice (parkoviště NS Borkovická blata) a je unikátní mj. obrovskou informační hodnotou. Procházkou po této stezce (délka 5,5 km) se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její florou a faunou a také se něco dozvíte o těžbě rašeliny a o rekultivaci této oblasti.

My jsme tuto rezervaci navštívili již několikrát a vždy je nádherná. Asi nejhezčími obdobími pro návštěvu je jaro a léto. Jaro zejména v období duben – květen, kdy na blatech kvete Rojovník bahenní. Ve vzduchu se tak přímo vznáší omamná vůně, kterou tyto květy vydávají. V létě je zase nad blaty klidná atmosféra s poklidně poletujícími vážkami a šídly a Rosnatky okrouhlolisté dorůstají už takové velikosti, že je lze i nalézt a prohlédnout si je. Určitě si na návštěvu blat vyhraďte raději celé odpoledne a v poklidu poseďte a pozorujte místní přírodu. Cestou z blat doporučujeme zastávku v nedaleké obci Záluží, kde je kolem návsi několik krásných statků ve stylu selského baroka a také přístupná vybavená vesnická kovárna.

Průvodce po naučné stezce: