Přírodní památky

Chalupská slať

Slať nedaleko Kvildy s velkým Chalupským jezírkem

Jezerní slať

Vrchovištní rašeliniště nedaleko Kvildy. Jedno z nejchladnějšícjh míst ČR.

Pramen Vltavy

Prameniště nejdelší řeky v ČR.

Tříjezerní slať

Typické šumavské vrchovištní rašeliniště.

Řeka Vydra

Jedna z nejkrásnějších řek na Šumavě i v ČR.

Soutěsky říčky Kamenice

Naše turisticky nejnavštěvovanější pískovcové soutěsky.

Pravčická brána

Největší pískovcová brána v Evropě

Borkovická blata

Postglaciální rašeliniště

Jeskyně Na Pomezí

Jeskynní systém vzniklý rozpouštěním mramoru.

Písečný přesyp u Vlkova

Váté písky a duny u obce Vlkov