Přírodní památky

Borkovická blata <p>Postglaciální rašeliniště</p>
Chalupská slať <p>Slať nedaleko Kvildy s velkým Chalupským jezírkem</p>
Chýnovská jeskyně <p>První zpřístupněná jeskyně na území ČR</p>
Jeskyně Na Pomezí <p>Jeskynní systém vzniklý rozpouštěním mramoru.</p>
Jezerní slať <p>Vrchovištní rašeliniště nedaleko Kvildy. Jedno z nejchladnějšícjh míst ČR.</p>
Písečný přesyp u Vlkova <p>Váté písky a duny u obce Vlkov</p>
Pramen Vltavy <p>Prameniště nejdelší řeky v ČR.</p>
Pravčická brána <p>Největší pískovcová brána v Evropě</p>
Řeka Vydra <p>Jedna z nejkrásnějších řek na Šumavě i v ČR.</p>
Soutěsky říčky Kamenice <p>Naše turisticky nejnavštěvovanější pískovcové soutěsky.</p>
Tříjezerní slať <p>Typické šumavské vrchovištní rašeliniště.</p>