Jindřichův Hradec – Skoropravda o Bílé paní

Noční prohlídky zámku Jindřichův Hradec jsou organizovány již přes 20 let. V posledních letech se pro ně ustálil název “Prohlídka s Bílou paní”, protože se jednalo o prohlídku s hranými scénkami, které osvětlovaly pověst o Perchtě z Rožmberka, která se stala Bílou paní. Letošní ročník je ovšem zcela jiný a nový. Správa zámku přenesla prohlídku z pořádající agentury do své režie a změnila i její koncepci. Proto jsme jí dnes navštívili, abychom ji mohli posoudit.

Za pomoci fiktivního kastelána a fiktivního zvědavého a neodbytného návštěvníka se přenesete časem a snažíte se odhalit pravdu, kdo skutečně byl předobrazem pro Bílou paní. Byla jí nešťastná Perchta z Rožmberka, kterou týral její manžel Jan z Liechtensteinu tak, že mu nedokázala odpustit ani na jeho smrtelném loži a prokleta dosud bloudí hrady rodu Vítkovců? Nebo je oním dobrým duchem hradeckého zámku přízrak Markéty z Hardeggu, ženy nepokojného a odbojného Jindřicha II., která nakonec vstoupila do kláštera a snad jako první rozdávala sladkou kaši chudým?

Oproti předchozím ročníkům je tato koncepce mnohem akčnější, scénky mají často vtipné pointy, mnoho dokáží pochopit i děti. Navštívíte i mnohem více míst na zámku. Krom modrého pokoje v Adamově stavení i arkády, rondel, kapli, černou kuchyni atd. V rondelu uvidíte i ukázky tanečního umění našich předků a vychutnáte si výbornou akustiku stavby. Z prohlídky jsme odcházeli nadšeni a určitě ji můžeme všem doporučit. Pokud ji nestihnete letos, rezervujte si svůj čas pro příští ročník.

Webové stránky státního hradu a zámku: www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Milan Kotulek