Historické a stavební památky

Brno - Kapucínská hrobka <p>Hrobka s pohřbenými mumifikovanými těly ze 17. - 18. stol.</p>
Červená Lhota - zámek <p>Renesanční vodní zámek, který patří k našim nejhezčím stavbám.</p>
Dražice <p>Zřícenina raně gotického hradu s prvky francouzského vlivu.</p>
Frejštejn <p>Zřícenina raně gotického hradu</p>
Jindřichův Hradec - zámek <p>Převážně renesanční zámecký komplex.</p>
Kámen <p>Romanticky přestavěný gotický hrad</p>
Michalovice <p>Zřícenina gotického hradu ze 13. stol.</p>
Milotice <p>Barokní zámek nedaleko Hodonína.</p>
Praha - Klausová synagoga <p>Synagoga původně ze 17. stol., přestavená v období baroka.</p>
Praha - Maiselova synagoga <p>Synagoga ze 16. stol., přestavěná v 17. stol.</p>
Praha - Pinkasova synagoga <p>Synagoga ze 16. stol., přestavěná v 17. stol.</p>
Praha - Staronová synagoga <p>Jedna z nejstarších synagog v Evropě.</p>
Praha - Starý židovský hřbitov <p>Hřbitov založený v 1. pol. 15. stol.</p>
Praha - Španělská synagoga <p>Synagoga z 19. stol. postavená ve španělském stylu.</p>
Točník <p>Královský pozdně gotický hrad</p>
Zvířetice <p>Zřícenina původně gotického hradu přestavěného na renesanční zámek.</p>
Žebrák <p>Zřícenina gotického hradu</p>