Červená Lhota – renesanční vodní zámek

Už ve 13. století zde pravděpodobně stála gotická tvrz na žulovém skalním útesu, který se po přehražení Deštenského potoka stal ostrovem uprostřed jezírka. Nejstarším známým majitelem je až Ondráček ze Zásmuk jinak z Vlčetína, doložený v letech 1388 – 1418. Boubínští z Újezda r. 1531 prodávají tvrz Janu Kábovi z Rybňan, který ji přestavěl na pohodlný čtyřkřídlý renesanční zámek čtvercového půdorysu. Kolem r. 1608 se ujal pro zámek název Červená Lhota buď podle barvy venkovních zdí nebo když při úpravách byla šindelová krytina nahrazena červenou krytinou cihlovou. Po r. 1622 byl zámek zkonfiskován a dán do zástavy císařskému rytmistru Antoniovi Brucciovi. Kolem r. 1673 byly provedeny některé úpravy interiérů. Kníže Schönburg dal v r. 1845 provést některé změny zámku zvenčí i uvnitř v novogotickém slohu. Poslední změny v l. 1903 – 1912 však odstranily vnější novogotický ráz zámku a ten dostal současnou podobu s typickými pseudorenesančními obloučky.

Zámek je drobná, čtyřkřídlá, jednopatrová budova vystavěná na skále uprostřed rybníka. Do objektu se vstupuje po kamenném mostě, který nahradil původní padací most (otvory pro kladky jsou dosud patrné). V ose mostu uprostřed severního průčelí stojí věž s barokním portálem z r. 1641; průjezdem v ní, zdobeným raně barokními freskami, se vchází na malý čtvercový dvůr. Klenuté přízemí tohoto traktu je zbytkem někdejší tvrze.

Oficiální stránky objektu: www.zamek-cervenalhota.eu

Kolem zámku je krásný park s jezírkem a určitě stojí za to obejít si okružní cestu kolem celého jezírka.

Milan Kotulek