Lidová architektura, skanzeny

Kosárna Karlovice

Pozůstatek slezského typu architektury ze 17. stol.

Petrov - Plže

Unikátní historický komplex vinných sklepů zahloubených do země.

Přerov nad Labem

Skanzen lidových staveb středního Polabí

Strážnice - skanzen

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy.