Cyklo: Dolní Skrýchov, Radouně – okruh

Tento cyklovýlet volně navazuje na náš předchozí článek o cyklookruhu přes Karlov a Lovětín, ale část trasy je jiná. Chceme tím ukázat, že v okolí Jindřichova Hradce lze také podnikat hezké cyklovýlety, které nemusí být náročné a jsou vhodné i pro děti. Okruh, který zde popisujeme, patří mezi méně náročné výlety vhodné pro celou rodinu. Délka je cca 24 km, ale lze si ho jakkoliv prodloužit, či zkrátit. Také záleží na tom odkud vyjedete. V počátku je táhlé stoupání a mezi Radouněmi také budete trochu stoupat, ale v závěru okruhu budete odměněni delším sjezdem. Část okruhu vede po lesních silnicích a cestách, kam smí auta pouze s povolením, více než polovina okruhu pak po místních silnicích s menším provozem. Na silnici mezi Radouněmi ale můžete potkat i autobusy, takže určitě dodržujte pravidla silničního provozu.

Pro ubytování v této oblasti určitě můžeme doporučit Penzion Skrýchov v Dolním Skrýchově, který je v klidné oblasti u Nežárky a přesto jste současně kousek od centra Jindřichova Hradce. Navíc se zde výborně najíte. Proto náš cyklookruh začíná u tohoto penzionu. Vy můžete ale jet třeba už z Jindřichova Hradce.

Od penzionu zabočíte doprava a na křižovatce s hlavní se dáte doprava do táhlého kopce směrem na Horní Skrýchov. Jedná se o celkem málo frekventovanou silnici. Projedete obcí Horní Skrýchov, přejedete trať úzkokolejné železnice a po chvilce se po levé stráně objeví osamocený malý domek. U něj odbočíte doleva a jste na krásné asfaltce v lese. Zde občas potkáte cyklisty, bruslaře apod., ale jinak je zde klid. Po čase opět přejíždíte koleje, minete odpočinkový altán a jedete stále po této asfaltce. Na konci této asfaltky u jakéhosi statku vás čeká zatáčka s několika odbočkami. Zde je doleva na Kostelní Radouň, ale my jsme si okruh prodloužili ještě tím, že jsme zde odbočili doprava za statkem na obec Lovětín. Před obcí Lovětín pozor, cesta je plná nepříjemných valounů a větších kamenů. Po průjezdu Lovětínem za Fojtovským rybníkem odbočili ze silnice na lesní cestu doprava (zelená tur. značka) a opět jsme se po nějaké době dostali na křižovatku s asfaltkou. Zde opět doprava a znovu dojedete ke statku, kde jsme již byli a tady se již dáme vlevo na Kostelní Radouň.

Po příjezdu na křižovatku na kraji obce Kostelní Radouň se dáte doleva a této silnice se budete držet téměř až do konce výletu. V Kostelní Radouni se můžete zajít podívat na původně gotický kostel o němž jsou zmínky již ve 14. stol. Do dnešní podoby byl přestavěn v 19. stol. a jedná se o hodně zajímavou stavbu. Tak trošku vypadá, jako kdyby někdo začal stavět gotický chrám, pak stavbu na pár století zastavil a nakonec ke krásné gotice přistavěl menší běžný vesnický kostelík. Stavba je trochu nesourodá, ale gotická část je určitě krásná. Po silnici pokračujete dále na Dolní Radouň. Projedete poměrně dlouhou obcí a pokračujete dále již mezi poli a lukami. Poté se dostanete k táhlému klesání a to se již blížíte k závěru cesty. Jakmile po pravé straně spatříte okrový “špýchar”, zabočíte u něj prudce vlevo a jste opět v Dolním Skrýchově a po cca 500m dojedete k penzionu. Zde pro nás okruh končí, vy můžete pokračovat dále.

Milan Kotulek

Trasa pro GPS Garmin: