Španělsko, Mallorca – Jeskyně Hams

Jeskyně Hams jsou jedněmi z nejdříve objevených jeskynních systémů na ostrově Mallorca a nejsou těmi nejpropagovanějšími. Pokud budete pobývat na Mallorce a budete hledat informace o jeskyních, určitě všude naleznete odkazy na tzv. Dračí jeskyně a téměř všude vám do nich bude nabízen výlet. Lákadlem Dračích jeskyní je největší podzemní jezero v Evropě. Jde ale o tak turisticky zprofanované místo, že prohlídka Dračích jeskyní je nekončící zástup turistů, který se cpe husím pochodem chodbičkami, nelze z něj vystoupit a z největšího jezera uvidíte stejně pouze velmi malou lagunu.

Jeskyně Hams se nalézají jen cca 2,5 km od Dračích jeskyní, nejsou tak turisticky “postižené” a určitě mají mnohem bohatší a krásnější krápníkovou výzdobu, než Dračí jeskyně. Prostory jeskyní Hams byly zformovány již před cca 10 miliony let. Jeskyně objevil v r. 1905 španělský speleolog Pedro Caldentey Santandreu (1886-1950). V r. 1910 byl do jeskyní zaveden elektrický proud a krápníky byly barevně nasvíceny. V tu dobu sem proudily na prohlídku davy místních obyvatel, ale ne kvůli krápníkům. V té době se totiž jednalo o jednu z prvních elektrifikací na ostrově, takže lidé obdivovali elektrická světla. Prvotní osvětlení bylo napájeno z dynama, které roztáčelo vodní kolo poháněné vodou z nádrže. Plná nádrž vody postačovala na cca 16h provozu dynama.

Prohlídka jeskyní začíná vstupním prostorem, kde si lze prohlédnout plán jeskyní, posedět nebo shlédnout program o historii a objevení jeskyní. Poté se prochází jednotlivými dómy s úžasnou krápníkovou výzdobou, která je krásně barevně nasvícená. V jednom z dómů lze vidět i “háčkovité” krápníky, které daly jeskyním jméno (hams je španělsky háček). Z klasických krápníků tu do stran excentricky rostou menší “větévky” a nehledí na přitažlivost. Ke konci prohlídky je menší jezírko s názvem “Benátská laguna” a zde vyslechnete kratší koncert vážné hudby s promítáním na stěny jeskyně. Při naší návštěvě před cca 10 dny to byly skladby W.A.Mozarta. Prohlídka určitě stojí za to a doporučujeme návštívit tyto jeskyně.

Jeskyně naleznete cca 2 km od centra přístavu Porto Cristo, směrem do vnitrozemí. Kousek za přístavem jsou konkurenční Dračí jeskyně. Z Palmy jezdí do Porto Cristo pravidelný autobus. Z centra Porto Cristo lze k jeskyním Hams dojít po chodníku, který je u silnice postaven i za hranicemi města.

Milan Kotulek

Oficiální stránky jeskyní: www.cuevasdelshams.com