Rakousko – Hardegg

V krátkosti by se dalo říci, že se jedná o nejmenší město v Rakousku, kde naleznete i gotický hrad. Město se nalézá prakticky na státní hranici s ČR nedaleko obce Čížov. Poblíž je i větší městečko Vranov nad Dyjí. Kamenný hrad Hardegg vznikl někdy na poč. 12. stol. První zmínka o něm je z r. 1145, ale podle nejnovějších poznatků zde již v 10. stol. stál hrad dřevěný. Hrad byl postaven jako hraniční pevnost na rozhraní Českého království a Rakouského vévodství. Městečko pak vzniklo jako podhradí tohoto hradu. V r. 1731 hrad koupil rod Khevenhüller, kterému patří dodnes. Hrad utrpěl značné škody při zemětřesení v r. 1754. Nejprve byl ponechán svému osudu, ale mezi lety 1878 – 1905 proběhly jeho částečné opravy. Dodnes jsou ale části hradu ponechány ve stavu zříceniny. Hrad je nyní přístupný s průvodcem i bez. Otevřen je od dubna do října. Podrobnosti se dozvíte na stránkách hradu.

Oficiální stránky hradu: www.burghardegg.at

Jelikož je Hardegg velmi závislý na turismu, který zde zajišťují téměř výhradně češi, najdete v pokladně česky mluvící paní a i na webu je část přeložena do češtiny. Pozor ale na aktuálnost informací. Zatímco na webu jsou informace o vstupném 7,50 € za dospělého a 4 € za děti, popř. 6,50 € za důchodce a studenty, popř. příplatek 2,50 € za průvodce, na hradě mají informace již o dvou trasách, kdy kombinované vstupné za obě trasy je již 13 €. Je nutné se tedy informovat až na místě. Na hradě je přístupných několik místností a výstava o Maxmiliánovi Habsburském (bratrovi Františka Josefa I.), který byl Habsburky dosazen jako císař Mexika a byl zde také při boji Mexičanů o nezávislost v r. 1867 popraven. Nás toto období dějin příliš nezajímá, takže na prohlídku jsme nešli.

Městečko Hardegg se nejvíce rozvíjelo ve středověku, bylo centrem řemesel, vyrábělo zde především sukno a střelný prach. Nově založené nedaleké vinařské město Retz však představoval velkou konkurenci a význam Hardeggu začal postupně upadat. V r. 1764 postihl město velký požár, měšťané při opravách domů často využívali kámen z hradu, který byl po zemětřesení opuštěn. V 19. stol. se z Hardeggu stalo oblíbené letovisko s říčním koupalištěm a ubytovací kapacitou cca 500 lůžek. Útlum nastal po r. 1933, kdy byla postavena přehrada Vranov nad Dyjí. Přehradou vypouštěná voda byla mnohem chladnější a v Hardeggu se průměrná teplota vody ustálila na 10°C, což znamenalo konec letoviska. Po r. 1948 byl Hardegg za hraničním pásmem, takže byl z české strany nepřístupný. Po r. 1991 byl opět přechod v Hardeggu obnoven a v současnosti slouží pro pěší a cyklisty. Motorová vozidla musí být odstavena na parkovišti v Čížově.

Městečko Hardegg je označováno jako nejmenší v Rakousku, jelikož v jeho katastrálním území je hlášeno pouze 78 stálých obyvatel. Ve městě však žije cca 1100 obyvatel. Největšího počtu obyvatel dosáhl Hardegg v r. 1890, kdy jich bylo 3200 a od té doby počet obyvatel neustále klesá.

Další epizodou, kdy Hardegg zasáhl i do našich dějin byl nástup fašizmu a události těsně před 2. světovou válkou. Přechod Hardegg byl totiž od 25. září do 5. října 1938 svědkem toho, kdy se bojůvky Freikorpsu pokoušely proniknout přes most na naše území. Celnice i most byly navíc ostřelovány kulomety Wehrmachtu z Hardeggu. Na české straně zajišťovala obranu pevnůstka, která byla zasazena přímo do budovy celnice a byla maskována jako veranda a dále 3 okolní řopíky vz. 37, které již byly v té době vyzbrojeny a osazeny čs. vojskem. Našimi celníky byla také pro usnadnění obrany rozebrána část mostovky na mostě. Po těžkých bojích byla nakonec naše celnice opuštěna. Boje si na naší straně vyžádaly 5 zraněných, na německé straně to bylo 22 mrtvých. Pevnůstky v okolí Hardeggu tak byli jedněmi z mála, které skutečně aktivně zasáhly do bojů, i když velmi krátce. V galerii naleznete i několik historických fotografiích z tohoto období. Tato část naší historie ale příliš není připomínána a jako by měla být programově zapomenuta. Na tyto boje ještě při naší návštěvě v r. 2002 upozorňovaly informační panely přímo u celnice, dnes už zde žádný nenajdete. Zapomenout bychom ale neměli.

Přístupnost: Auto zanecháte na odstavném parkovišti v Čížově. Od něj se dáte do vsi, kde začíná zelená značka. Po ní se dostanete až do Hrdeggu (cca 4,3 km). Na konci obce Čížov si povšimněte po pravé straně bývalé celnice z konce 30-tých let 20. stol. se zabudovanou pevnůstkou ve verandě (dnes sídlo správy CHKO Podyjí). Obdobná celnice je pak přímo u hraničního mostu. Nedaleko bývalé celnice v Čížově ještě naleznete pozůstatek tzv. “železné opony”, tedy část oplocení státní hranice s jednou pozorovatelnou a několika informačními panely. Oplocení se postupně budovalo po r. 1948. Informace o bojích v r. 1938 nenaleznete ale ani zde. Cestou ještě nevynechejte odbočku na Hardeggskou vyhlídku, odkud je pěkný výhled na městečko i hrad. Časová náročnost bez prohlídky hradu je cca 2-3 h (podle toho, jak dlouho se zdržíte v městečku Hardegg a na vyhlídce). V městečku nepočítejte s žádným velkým ruchem. Naleznete zde jeden hostinec (hned za mostem) a jednu pekárnu (u náměstí).

Milan Kotulek