Praha – Pinkasova synagoga

Synagoga leží přímo v centru Prahy, vchod je z ulice Široká. Na místě dnešní budovy stávala jedna z nejstarších synagog Židovského Města. Vlatnila ji rodiny Horoviců a sloužila jako soukromá modlitebna. Písemně je uvedena již k r. 1492, kdy byl majitelem rabín Pinkas Aron Mešuliam Horovic. Rod Horoviců vedl léta spor o Staronovou synagogu a na konci sedmdesátých let 15. stol. si na truc u bývalého kostela sv. Valentina založil tuto novou soukromou synagogu. V roce 1535 ji nechal rabín Pinkas Horovic přestavět. Do současnosti se z této podoby zachovala její dispozice, která podává obraz o pronikání renesance do staveb ghetta. Z té doby pochází také pozdně gotická síťová žebrová klenba sálu. Podle úlomků nalezených při pozdějších přestavbách a zbytků maleb na žebroví byla synagoga v interiéru bohatě polychromována a na hlavicích zdobena zlatem.

Jižní křídlo a emporu žen přistavěl na poč. 17. stol. Juda Coref de Herz, současně došlo k přestavbě renesanční zasedací síně a vznikla galerie otevřená arkádami do sálu hlavní modlitebny. Synagoga se stala obětí několika požárů, takže v průběhu 17. a 18. stol. byla několikrát opravována a vždy přišla o část své výzdoby. Koncem 18. stol. byla upravena schránka na tóru, na poč. 19. stol. byla pořízena nová cínová schránka a sedadla byla nahrazena lavicemi. V šedesátých letech 19. stol. proběhly další opravy budovy, které opět pozměnily její původní podobu.

Na poč. 20. stol. byly odkryty části středověké stavby, v padesátých letech původní omítka. V r. 1960 byl pak v nově zrestaurované synagoze otevřen památník 77 297 českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce v l. 1939 – 1945. Jména zavražděných spolu s osobními daty a jménem příslušné obce byla zaznamenána na zdech synagogy. V r. 1968 byl Památník uzavřen, neboť spodní voda začala stavbu ohrožovat. Při pracích na hloubkové izolaci budovy byly objeveny podzemní prostory se starou studnou a židovskou rituální lázní mikve. Nápisy na stěnách byly kvůli opravám budovy po průsacích postupně strženy. Teprve r. 1990 byly dokončeny stavební úpravy. V letech 1992-96 byla pak všechna jména českých a moravských Židů, kteří za nacismu zahynuli znovu ručně přepsána na stěny synagogy.

Památník v Pinkasově synagoze je největším náhrobním nápisem na světě. Expozice v 1. patře přibližuje osudy židovských dětí, vězněných za druhé světové války v ghettu Terezín. Je založena na dnes již světoznámých dětských kresbách, vytvořených v letech 1942-44 v terezínském ghettu pod vedením malířky Friedl Dicker-Brandeisové. Vstup do expozice je placený, synagoga ale není přístupná samostatně, je nutné si zakoupit vstupenku na jeden, ze dvou okruhů prohlídek a ten je vždy společný pro několik objektů židovského města. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz