Žebrák – zřícenina gotického hradu

Zřícenina gotického hradu založeného ve 13. stol. Od r. 1336 byl královským hradem. Ve velké oblibě jej měl Karel IV., který zde též často pobýval. Rozsáhlé úpravy a rozšíření hradu proběhly za Václava IV. V pol. 16. stol. hrad vyhořel a chátral.  Areál hradu se 2 válcovými věžemi, torzem starého paláce a paláce Václava IV. Naleznete zde zbytky opevnění s torzem kaple sv. Apolináře a sv. Markéty. Hlavní věž slouží jako rozhledna, v jejím přízemí hladomorna. Unikátní je gotické kvádrování v omítce na hlavní věži. Torzo pece “centrálního” vytápění starého paláce.

Hrad Žebrák nechal zřejmě postavit Oldřich Zajíc z Valdeka, připomínaný od r. 1248 do r. 1271, kdy zemřel. Jméno dostal hrad podle vsi, která tvořila jeho podhradí vzdálené asi 2 km jižně. S přídomkem ze Žebráka se psal již r. 1280 i Přibyslav a jeho nástupce Oldřich, který zemřel v r. 1304 a který je někdy též považován za zakladatele hradu. Hrad byl postaven na samém okraji poměrně nízkého, úzkého, ale strmého výběžku křemencového valu. V r. 1336 syn Oldřicha ze Žebráka Zbyněk vyměnil hrad Žebrák s panstvím s králem Janem Lucemburským za budyňské panství.

R. 1341 koupil hrad bratr Karla IV. Jan Jindřich Korutanský, který nechal značně zpustlý objekt opravit, patrně i rozšířit a postavit hradní kapli sv. Apolináře a sv. Markéty. Hrad však držel jen do r. 1349, kdy jej prodal Karlu IV. Další přestavbu hradu provedl jeho syn Václav IV., který zde také často pobýval. R. 1395 hrad poškodil požár, ale objekt byl rychle opraven, neboť v r. 1400 zde Václav IV. opět pobýval. V té době však již pokročila stavba hradu Točníka a král přestal na Žebrák dojíždět. Hrad tak rychle chátral, navíc zde snad v r. 1532 vypukl požár. Nový zástavní držitel hradu Volf Krajíř z Krajku začal na Žebráku hledat legendární poklad Václava IV., přičemž hrad byl značně pobořen. A tak se v l. 1558 a 1593 uvádí jako pustý. Hrad byl od 80. let 20. stol. postupně celkově rekonstruován.

Hrad je veřejnosti přístupný. Volně přístupné je předhradí a část hradu se zříceninou jedné z věží, na hlavní věž a plošinu před ní je vstup placený. Placený vstup je s výkladem průvodce. Podrobnosti, otvírací dobu a ceny vstupného se dozvíte na webu hradu Žebrák – viz. níže. Pro zájemce o historii hradu přikládáme ke stažení podrobnější text.

Milan Kotulek

Oficiální stránky hradu: www.hrad-zebrak.cz