Praha – Maiselova synagoga

Synagoga leží přímo v centru Prahy, vchod je z Maiselovy ulice. Řecké slovo synagoga znamená shromáždění a k bohoslužebným shromážděním také synagogy sloužily. Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590 – 1592 na základě privilegia Rudolfa II. primasem Židovského Města Mordechajem Maiselem (zemřel r. 1601), jako jeho soukromá synagoga. Maisel také financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Podle něj byla synagoga také pojmenována. Stavitelem jeho synagogy byl Juda Coref de Herz. Ve své době šlo o největší synagogu Židovského Města.

Původní budova velmi utrpěla při požáru roku 1689 a pak byla opravena v barokním slohu. Její barokní podobu potlačila zásadní gotizující přestavba podle projektu prof. A. Grotta v letech 1893 – 1905. Z původní renesanční dispozice zůstal zachován trojlodní půdorys hlavní lodi s patrovými ženskými galeriemi. V současné době Maiselova synagoga slouží jako výstavní prostory a depozitář Židovského muzea. Vystaveno je zde především synagogální stříbro, textilie, obrazy a grafika.

Vstup do expozice je placený, synagoga ale není přístupná samostatně, je nutné si zakoupit vstupenku na jeden, ze dvou okruhů prohlídek a ten je vždy společný pro několik objektů židovského města. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz