Bulharsko – Sozopol (Созопол)

Město Sozopol je známým letoviskem na pobřeží Černého moře. Naleznete ho cca 35 km jižně od Burgasu a cca 25 km severně od dalšího známého letoviska Primorska. Sozopol ale není jen letoviskem s plážemi a restauracemi, ale zejména tzv. “staré město” je prodchnuté historií. Sozopol najdete také na seznamu UNESCO, ale z hlediska turistické návštěvnosti je méně známý, než Nesebr. Proto zde naleznete více klidu a pohody, ale o památky ošizeni nebudete.

Sozopol je nejstarším městem na černomořském pobřeží. Nejstarší část Sozopolu leží na protáhlém poloostrovu. Podle archeologických nálezů lze první osídlení datovat do 7. stol. př.n.l., ze 4.-3. stol. př.n.l., máme již nálezy pozůstatků obydlí i kostěných a bronzových nástrojů. V zálivu u města bylo nalezeno také mnoho kamenných kotev z doby kolem 2.-1. stol. př.n.l. Tehdy již zde byla rozvinuta lodní doprava. Kolem r. 610 př.n.l. zde byla mílétskými řeky založena osada Apolonia Pontika. Brzy se osada změnila na významné město, které tehdy obchodovalo s Aténami, Korintem, řeckými ostrovy, atd. Město obchoduje také s Odriskou říší obývanou Thráky, která vznikla již v 5. stol.př.n.l. Městským znakem se stává kotva a ta je ražena i na prvních mincích. Ve městě se nacházel také ohromný chrám boha Apollóna s jeho bronzovou sochou v nadživotní velikosti (výška sochy byla cca 13m). Přesné umístění chrámu není známo, patrně stál na jednom z ostrovů.

Úpadek města nastává r. 72 př.n.l., kdy bylo dobyto římským vojevůdcem Marcem Lucullem. Z města zbyly ruiny, římané odvezli i bronzovou sochu Apollóna jako důkaz svého triumfu. Tuto sochu viděl ještě historik Plinius na římském Kapitolu. Po vpádu barbarů do římské říše po soše mizí stopy. I po dobyté Apolonii na dlouhou dobu mizí v historii veškeré stopy i záznamy. Znovu je město zmíněno až ve 4 stol. n.l., ale to se již jmenuje Sozopolis (řecky – město spásy). Město se postupně dostalo pod vliv Byzance a jeho význam opět vzrůstá. Po vytvoření Bulharského státu město často přecházelo tu pod nadvládu Byzance, jindy pod Bulharsko. V r. 1352 byl Sozopol nejprve dobyt a vyloupen Janovany a v r. 1366 křižáckými vojsky. Po vpádu Turků do Bulharska r. 1453 význam města upadá a na 500 let se mění v zapadlou rybářskou vesnici.

Význam Sozopolu začíná prudce narůstat po r. 1945, kdy se z něj opět stává centrum obchodu, ale i kultury. V šedesátých letech 20. stol. si Sozopol oblíbili bulharští hippies a od sedmdesátých let se sem začali sjíždět také malíři, spisovatelé, hudebníci, atd. Postupně se z tohoto setkávání zrodil festival kultury Apollónie, který je dodnes živý a kdo z bulharských umělců na něm někdy nevystoupil, jako by nebyl.

V současnosti v historickém jádru města můžete navštívit několik kostelů převážně z 18. stol., uvidíte vykopávky římských lázní, nebo kostela sv. Nikolaje, jehož počátky se datují do 7.-10. stol. U vstupu do starého města jsou zbytky hradeb z pozdně antické doby a středověku. Pozdně antické hradby jsou především v jižní části města, pocházejí z 5.-6. stol. a poznáte je podle mohutných a velkých kvádrů. Středověké části hradeb jsou většinou ze 14. stol. a jsou postaveny z drobnějších kamenů a cihel. Tyto hradby naleznete především nad mořským zálivem. Na špici poloostrova jsou odkryty nově další vykopávky a základy, které ještě nemají přesnější datování. Na ulici Apolonia za kostelem sv. Jiří jsou další vykopávky základů kostela z 10. stol., který byl postaven na základech starších řeckých staveb. Kostel byl zničen v 17. stol. a nebyl již obnoven.

Milan Kotulek

Dále si můžete přečíst

Itálie (Capri): Villa Jovis Villa Jovis je název paláce římského císaře Tiberia. Vykopávky a pozůstatky tohoto paláce naleznete v Itálii, v oblasti Kampánie nedaleko Neapole na o...
Itálie: Pompeje Jsou města, která ve své době nejsou nijak známá a proslaví je paradoxně až jejich zánik. Jedním takovým jsou i Pompeje. Město naleznete na jihu Itáli...
Španělsko (Mallorca): Jeskyně Hams Jeskyně Hams jsou jedněmi z nejdříve objevených jeskynních systémů na ostrově Mallorca a nejsou těmi nejpropagovanějšími. Pokud budete pobývat na Mall...
Itálie (Toskánsko) – Florencie Využili jsme květnových svátků, kdy se nám víkend prodloužil o dva dny navíc, a vyrazili jsme na výlet do Itálie, konkrétně do oblasti Toskánska v sev...
Sdílení na sociálních sítích Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Print this page
Print


Zobrazit
Skrýt