Bulharsko – Sozopol (Созопол)

Město Sozopol je známým letoviskem na pobřeží Černého moře. Naleznete ho cca 35 km jižně od Burgasu a cca 25 km severně od dalšího známého letoviska Primorska. Sozopol ale není jen letoviskem s plážemi a restauracemi, ale zejména tzv. “staré město” je prodchnuté historií. Sozopol najdete také na seznamu UNESCO, ale z hlediska turistické návštěvnosti je méně známý, než Nesebr. Proto zde naleznete více klidu a pohody, ale o památky ošizeni nebudete.

Sozopol je nejstarším městem na černomořském pobřeží. Nejstarší část Sozopolu leží na protáhlém poloostrovu. Podle archeologických nálezů lze první osídlení datovat do 7. stol. př.n.l., ze 4.-3. stol. př.n.l., máme již nálezy pozůstatků obydlí i kostěných a bronzových nástrojů. V zálivu u města bylo nalezeno také mnoho kamenných kotev z doby kolem 2.-1. stol. př.n.l. Tehdy již zde byla rozvinuta lodní doprava. Kolem r. 610 př.n.l. zde byla mílétskými řeky založena osada Apolonia Pontika. Brzy se osada změnila na významné město, které tehdy obchodovalo s Aténami, Korintem, řeckými ostrovy, atd. Město obchoduje také s Odriskou říší obývanou Thráky, která vznikla již v 5. stol.př.n.l. Městským znakem se stává kotva a ta je ražena i na prvních mincích. Ve městě se nacházel také ohromný chrám boha Apollóna s jeho bronzovou sochou v nadživotní velikosti (výška sochy byla cca 13m). Přesné umístění chrámu není známo, patrně stál na jednom z ostrovů.

Úpadek města nastává r. 72 př.n.l., kdy bylo dobyto římským vojevůdcem Marcem Lucullem. Z města zbyly ruiny, římané odvezli i bronzovou sochu Apollóna jako důkaz svého triumfu. Tuto sochu viděl ještě historik Plinius na římském Kapitolu. Po vpádu barbarů do římské říše po soše mizí stopy. I po dobyté Apolonii na dlouhou dobu mizí v historii veškeré stopy i záznamy. Znovu je město zmíněno až ve 4 stol. n.l., ale to se již jmenuje Sozopolis (řecky – město spásy). Město se postupně dostalo pod vliv Byzance a jeho význam opět vzrůstá. Po vytvoření Bulharského státu město často přecházelo tu pod nadvládu Byzance, jindy pod Bulharsko. V r. 1352 byl Sozopol nejprve dobyt a vyloupen Janovany a v r. 1366 křižáckými vojsky. Po vpádu Turků do Bulharska r. 1453 význam města upadá a na 500 let se mění v zapadlou rybářskou vesnici.

Význam Sozopolu začíná prudce narůstat po r. 1945, kdy se z něj opět stává centrum obchodu, ale i kultury. V šedesátých letech 20. stol. si Sozopol oblíbili bulharští hippies a od sedmdesátých let se sem začali sjíždět také malíři, spisovatelé, hudebníci, atd. Postupně se z tohoto setkávání zrodil festival kultury Apollónie, který je dodnes živý a kdo z bulharských umělců na něm někdy nevystoupil, jako by nebyl.

V současnosti v historickém jádru města můžete navštívit několik kostelů převážně z 18. stol., uvidíte vykopávky římských lázní, nebo kostela sv. Nikolaje, jehož počátky se datují do 7.-10. stol. U vstupu do starého města jsou zbytky hradeb z pozdně antické doby a středověku. Pozdně antické hradby jsou především v jižní části města, pocházejí z 5.-6. stol. a poznáte je podle mohutných a velkých kvádrů. Středověké části hradeb jsou většinou ze 14. stol. a jsou postaveny z drobnějších kamenů a cihel. Tyto hradby naleznete především nad mořským zálivem. Na špici poloostrova jsou odkryty nově další vykopávky a základy, které ještě nemají přesnější datování. Na ulici Apolonia za kostelem sv. Jiří jsou další vykopávky základů kostela z 10. stol., který byl postaven na základech starších řeckých staveb. Kostel byl zničen v 17. stol. a nebyl již obnoven.

Milan Kotulek