Francie, Provence – Châteauneuf du Pape

Ves Châteauneuf du Pape (v překladu Papežův nový hrad) naleznete na levém břehu řeky Rhôny, asi 10 km jižně od města Orange a cca 20 km severně od Avignonu. Původně se jednalo o malou vesničku s názvem Calcernier, kterou obývali především horníci. Postupně sem ale začalo pronikat vinařství. To znali již Galové a zdokonalili jej Římané. Obě dvě kultury se zde protínali a toto umění zpracování vína od nich postupně převzali zejména mniši, kteří ho dále zdokonalovali. V této oblasti, podle dochovaných zdrojů, začal pěstovat víno v r. 1157 Geffrey, biskup z Avignonu. Ve 13. stol. již měla ves kolem 1000 obyvatel a víno se pěstovalo na cca 300 ha.

V r. 1308 papež Klement V., nechal přemístit své sídlo z Vatikánu do Avignonu. V té době vinařství v oblasti kolem Avignonu prakticky neexistovalo, kromě již zmíněné vsi Calcernier, kde si biskupové pěstovali víno pro svoji potřebu. Další papež, kterým byl v letech 1316 – 1334 Jan XXII., si tato vína oblíbil a věnoval se rozvoji vinařství. Současně si ve vsi Calcernier nechal postavit hrad, jako své venkovské sídlo a ves se začíná objevovat již pod názvem Châteauneuf. V jeho době se začala používat značka “Vin du Pape” (Papežovo víno). Později byl tento pojem přiřazen k Châteauneuf du Pape a vzniká tak legendární vinařská ves i známá značka vína.

Hrad samotný byl postaven v gotickém slohu a jeho styl je obdobou papežského paláce v Avignonu. Papežové sídlili v Avignonu až do 70 let 14. stol. Poté nastala éra schizmatu, kdy byli často zvoleni dva, někdy i tři papežové nebo vzdoropapežové. Jeden vždy sídlil v Římě, druhý v Avignonu. Jednota katolické církve nastala až po kostnickém koncilu v r. 1417, kdy byl zvolen Martin V. Od této doby již papežové v Avignonu nesídlili. Začíná upadat i význam hradu v Châteauneuf.

Ještě v 16. stol. se jednalo o celkem rozsáhlý komplex, jak je vidět na autentické rytině z tohoto století (viz. fotogalerie). Jako pevnost posloužil hrad v několika lokálních válkách i za období francouzské revoluce. Postupně chátral, ale stále se nacházel v obyvatelném stavu. Zkázu znamenala pro hrad až 2. světová válka a okupace Francie Německem. Němci si hrad vyhlédli jako zkušební cíl pro své dělostřelectvo a hrad tak byl postupně ničen. Ke konečné destrukci došlo v červnu 1944.

Do současné doby se dochovaly části stěn hlavního paláce a menší části hradeb. Hrad naleznete nedaleko historického centra obce. Od kostela v ulici Rue Ville Vieille vede úzká ulička se stupni až pod hrad (ulice Motée du Chateau). U hradu je také parkoviště. Vstup do zřícenin hradu je volný. Pokud navštívíte nedaleký Avignon, doporučujeme zde udělat zastávku. Historie obou míst je totiž značně propojená. Pokud nepatříte k obdivovatelům památek a historie, ale máte rádi spíše víno, zastavte se zde také. My ke znalcům ani obdivovatelům vína nepatříme, takže historie, kvalita, či chuť zdejších vín nás nechala zcela chladnými, takže k tématu vína zde nic neřekneme.

Milan Kotulek