Ledová Praha 2018

Ledová Praha je akce pro děti, které mají příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy, s pamětihodnostmi a zajímavostmi, které často znají jen z vyprávění a obrázků. Je určena všem dětem – dětským kolektivům z celé republiky: školním třídám, klubům, dětským domovům, oddílům různých spolků, ale také rodinám s dětmi. Ve spolupráci s většinou pražských muzeí a jiných zajímavých institucí (Národní muzeum, Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, Mořský svět a další) jsou v rámci této akce nabízeny výrazné slevy nebo volné vstupy pro dětské účastníky a rodiny s dětmi.

Ledovou Prahu pořádá volnočasová dětská organizace Pionýr pod záštitou MŠMT a letos proběhl již její 18. ročník. Ledová Praha probíhá vždy o pololetních prázdninách a následujícím víkendu. Letos to tedy bylo v termínu 2.-4.2.2018. Na akci jsme upozorňovali i v našem kalendáři. Poslední dva ročníky jsme se kvůli synovu onemocnění neúčastnili, letos o část akce přišel kvůli školnímu lyžáku, který mu končil v sobotu, tak jsme se zúčastnili až poslední den. Z nabídky různých institucí jsme si vybrali Pražský Hrad, který v rámci této akce nabízel slevu na okruh B (sv. Jiří, sv. Vít, Starý královský palác a Zlatá ulička). Děti měly vstup zdarma a rodiče za polovic, takže místo 750,- Kč jsme platili pouze 250,- Kč.

Jelikož ještě není turistická sezóna, neměli jsme kolem sebe při prohlídce davy turistů. Bylo jich sice také celkem dost, ale prohlídka byla příjemná. Začali jsme v chrámu sv. Jiří, který je nejstarším stojícím kostelem v areálu Pražského Hradu, dále jsme pokračovali do chrámu sv. Víta. Zde nás nemile překvapilo, že krypta s tumbami našich panovníků, která je pod tímto chrámem, nebyla přístupná. V rámci prohlídky Starého královského paláce jsme prošli Vladislavským sálem, navštívili místnosti zemských desek, či sněmovnu, ale kaple za Vladislavským sálem i přístup na terasu byly uzavřeny, což před lety nebývalo. Zlatá ulička s prohlídkou Bílé věže a Daliborky uzavřela naši prohlídku, která trvala cca 4 hodiny. Krásně jsme se prošli a viděli opět něco z naší historie. Pokud jste letos Ledovou Prahu nestihli, určitě si zajděte za rok na její 19. ročník.

Oficiální stránky akce: www.ledovapraha.cz

Milan Kotulek