Praha – Trojský zámek

Trojský zámek je rozlehlý soubor staveb vybudovaný v letech 1679 až 1685 architektem Janem Matheyem. Monumentální zámecké schodiště je zdobeno plastikami od drážďanských sochařů Jana a Pavla Heermannů. Interiéry zámku jsou ve stylu raného baroka. Nástěnné a nástropní malby jsou od holandského malíře Abrahama Godina. Zámek je veřejnosti přístupný. Trojkřídlý, patrový, střední křídlo a věžičky v obou bočních křídlech dvoupatrové. Stavbě dominuje zahradní průčelí s monumentálním schodištěm do 1. patra. Stavělo se až do roku 1703 a je bohatě zdobeno plastikami z dílny drážďanských sochařů Heermannových. Plastiky představují mytologické náměty. Tvoří ho zámecké pokoje, velký sál a zámecká kaple. Malířskou výzdobu provedli Jan Marchetti a jeho syn František, s výjimkou velkého sálu, který vyzdobil A. Godin. Výzdoba čerpá náměty z antické mytologie a dále oslavuje stavebníky zámku v bočních místnostech a Habsburky ve velkém sále. Klasická barokní zahrada byla geometricky členěna a měla nádvoří, květinový parter, oranžérii, štěpnici, bludiště z habrového stromoví, terasy s barokovými bustami a vázami.

Stálá expozice “České umění 19. století” – rozsáhlý soubor děl Václava Božíka a Jaroslava Čermáka. Vnitřní výzdoba interiérů Francesco a Giovanni Marchettiovi z Tridentu, iluzivní malby v hlavním sále od flámských malířů Abrahama a Izáka Godynů. Barokní schodiště Jiří a Pavel Hermannovi z Drážďan. V italské zahradě a ranně barokní štěpnici s labyrintem v evropském měřítku unikátní soubor terakotových váz, bust a alegorických postav od Itala Bombelliho. Zámek spadá pod Galerii Hlavního města Prahy, interiéry jsou veřejnosti přístupné. Aktuální informace o otvírací době či výstavách naleznete na webu tohoto zámku.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.ghmp.cz