Karlovice – kosárna

V místech dnešních Karlovic existovala již v druhé polovině 16. století ves s hamry, která zanikla v průběhu třicetileté války. Původní objekt “kosárny” byl postaven v roce 1600. V průběhu doby trvání hamrů (1645-1725) patřil objekt ke stavu knížecí Horní hamerní hutě. V objektu se dále zpracovávalo železo z místních hamrů.  Nynější Karlovice vznikly počátkem 18. století, kdy zde krnovský kníže Karel z Lichtenštejna obnovil hamry na zpracování železné rudy. Hamry železa byly v obci v provozu až do poloviny 19.století, kdy již nemohly konkurovat ostravským železárnám.

Po zrušení železáren objekt koupil a zvětšil kosař Jan Michal Hartel, který zde vyráběl i drát a nářadí. Rodině Hartlů s menšími přestávkami patřil až do roku 1812, kdy kosárnu koupil revírník Jan Heinrich. V roce 1845 byla kosárna převedena do vlastnictví J. Langrové, majitelce sousedního mlýna. V roce 1898 přešel areál do rukou mlynáře Antona Franka, který ji také pronajímal (v roce 1921 zde bydlely rodiny koláře, dělníka na pile a kočího). Rodina Frankových vlastnila kosárnu až do roku 1945, kdy byla přidělena rodině Pelánových.

V roce 1974 areál zakoupilo Okresní vlastivědné muzeum v Bruntále pro rekreaci, ale jeho mimořádné stavební a památkové hodnoty mu předurčili úlohu muzea s expozicemi venkovského bydlení a lesnictví. Objekt bývalé kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově i dispozičně ojedinělý. Jedná se o jediný zachovaný objekt pro oblast kdysi typické architektury. Z dalších budov v areálu se dochoval zděný chlév a ke špýcharu byla přistavena stodola. Součástí je i zahrada.

Od roku 1992 naleznete v kosárně expozice lesnictví prezentuje všechny lesnické činnosti , tj. pěstování, ochrana a těžba lesa a myslivost od minulosti do současnosti. Je obohacena o historii lesnictví a díla umělců inspirovaných Jeseníky. Expozice bydlení je rekonstrukcí domácnosti lesníka včetně kuchyně, pracovny a výměnku, vybavená mobiliářem z 1.poloviny 20. století. Ve stodole vedle kosárny je expozice zemědělského nářadí a náčiní, názorně doplňující představu o životě a práci na vesnici v minulosti.

Oficiální web objektu: www.mubr.cz

My jsme navštívili objekt kosárny v průběhu minulých let již 2x a kromě stálých expozic zde naleznete vždy nějakou dočasnou zajímavou výstavu o přírodě. My jsme např. narazili na krásné fotografie motýlů, hmyzu a dalších živočichů. Stálá expozice zase evokuje útulné bydlení lesníka ze zač. 20 stol. Průvodkyně v objektu byla vždy skvělá a velmi dobře informovaná. Určitě sem někdy zajeďte.

Milan Kotulek