Opava, Milostovice – pěchotní srub OP-S 25 „Trigonometr“

Soubor tří rekonstruovaných objektů těžkého opevnění (samostatné pěchotní sruby OP-S 25 „Trigonometr“, OP-S 26 „Milostovice“ a OP-S 27 „Paletovo pole“) a dvou objektů lehkého opevnění (LO vz. 37A č. 55 a 56) ze 30. let 20. století, kdy se tehdejší Československo chystalo k obraně proti agresi hitlerovského Německa. Ukázka špičkové fortifikační architektury své doby umístěná v přehledném a snadno dostupném terénu. Spolu s dalšími pevnostními stavbami v okolí je zde možné shlédnout část typické pevnostní linie bývalého Československa. Na území ČR se jedná o mimořádně zachovalé objekty, které byly od doby svého vzniku jako jedny z mála minimálně poškozeny a nyní procházejí odbornou rekonstrukcí.

Areál je tvořen trojicí pěchotních srubů OP-S 27 „Paletovo pole“, OP-S 26 „Milostovice“ a OP-S 25 „Trigonometr“ s unikátně dochovanými pancéřovými prvky a dvojicí lehkých objektů vz 37A č. 55 a 56. Jádrem památníku je srub „Trigonometr“, v němž je možné shlédnout částečně rekonstruovaný interiér objektu s množstvím originálních prvků, ale i modely, dobové zbraně či uniformy a expozici věnovanou 2. světové válce a soudobé Armádě ČR. Rovněž lehký objekt vz. 37A-160 č. 55 je možné shlédnout ve stavu vybaveného objektu z roku 1938 připraveného k obraně. Lokalita je vyhledávána rovněž pro velkou hustotu pevnostních staveb a přehlednost terénu.

Ve všech případech se jedná o pěchotní sruby oboustranné, vybudovoané ve II. odolnosti (OP-S 26 a 27) a ve III. odolnosti (OP-S 25). Hlavní výzbroj a týl objektů ve všech případech chránily čtyři zbraně mimo objekt OP-S 27, kde byly k ochraně jen tři střílny pro uvedené zbraně. Všechny sruby jsou dvouzvonové a měly být osazeny zvony typu AJN (pozorování a palba LK vz. 26) Jen levý zvon OP-S 27 je typu AJD (pozorování a palba TK vz. 37) – jde o poslední pancéřový zvon tohoto typu u nás. Milostovický podúsek představoval dvě obranné čáry těžkého opevnění, z nichž první byla vedena mezi obcemi Milostovice a Jamnice (úsek mezi pětadvacítkou a dvětadvacítkou téměř 3,5 km dlouhý) a druhá mezi obcemi Sádek a Malé Heraltice (úsek mezi sedmatřicítkou a béčkovou pětačtyřicítkou přes 6 km dlouhý). S výjimkou srubů OP-S 40 a částečně i OP-S 45a byly ostatní těžké objekty situovány mimo les.

Betonáž prvního srubu OP-S 25 proběhla ve dnech 2. až 7. května 1938. Mnichovský diktát zastavil stavbu opevnění i milostovického podúseku. Objekty nebyly tedy zdaleka bojeschopné. Hned počátkem okupace totiž vytvořili Němci v prostoru Milostovic rozsáhlé vojenské cvičiště. Rovinatý terén, nevelká hustota osídlení, množství lehkých a těžkých pevnostních objektů a blízkost velkých vojenských posádek jejich potřebám maximálně vyhovovaly. Zde pak proběhlo množství zkoušek a různých nácviků. Aby bylo opravdu vše, jak má být, nechali Němci osadit chybějící pancéřové prvky. Některé prameny také uvádějí zkoušky bombardování objektu OP-S 28 střemhlavými bombardéry Ju 87. Aby objekty byly lépe viditelné a tedy zranitelnější, byly odstraněny maskovací prostředky a stěny a stropní desky byly nabíleny. O úspěchu se však nedalo po zhodnocení pokusů vůbec hovořit.

V roce 1945 byla uvnitř srubu OP-S 29 odpálena kořistní munice. Výbuch zadní část stavby prakticky rozmetal. Zvon osazený vpravo byl explozí rozerván na kusy a jedna ze zachovalých střepin je nyní součástí expozic Areálu v Darkovičkách. Levý zvon byl zřejmě zabetonován méně pečlivě a tak jej exploze vyrazila nepoškozený mimo objekt. Odtud byl převezen a osaznen na pěchotní srub MO-S 19 „Alej“ v Darkovičkách. Obdobné osudy potkaly v průběhu let také všechny tři pancéřové zvony objektu OP-S 28. Prostřední – ležící přes šachtu pro pozorovací zvon byl převezen a osazen do objektu OP-S 10 „Křižovatka“, oba původní vytrženy a převezeny do Darkoviček (levý na MO-S 19 „Alej“ a pravý na MO-S 18 „Obora“). Pro potřeby rekonstrukce objektů v Darkovičkách byly také vytrženy střílny hlavních zbraní pěchotních srubů OP-S 28 a OP-S 25. Málokdo také ví, že torzo zbraně L1, z něhož po létech rekonstrukčních prací vytvořili nadšenci v Darkovičkách střílející unikát, pochází ze zdevastovaného srubu OP-S 29, kam byl kanón dopraven za okupace ze skladů na Slovensku.

Oficiální stránky objektu: www.opevneni-milostovice.com

Milan Kotulek