Zvířetice – zřícenina renesančního zámku

Hrad byl založen Zdislavem z Lemberka někdy na poč. 14. stol. Zakladatel hradu Zdislav se ještě psával z Lemberka, ale již jeho synové Heřman a Markvart používali nového jména – ze Zvířetic. V r. 1375 byl Heřman ze Zvířetic komturem maltézských rytířů v Praze a v r. 1397 dokonce zemským převorem. Zdislav ze Zvířetic se stal v r. 1410 na pražské univerzitě mistrem svobodných umění a stoupencem Jana Husa. Stál za ním i ve sporu o Viklefovy knihy, podepsal v roce 1410 odvolání k papeži a postavil se společné s Janem Husem i proti prodeji odpustků nařízeným papežem Janem XXIII. v r. 1412. Za to ho stihly, spolu s Husem, nejen posměšky protivníků, ale i církevní klatba. Zdislav také podepsal známý protestní list české šlechty kostnickému koncilu.

Zdislavovi bratři Václav, Petr a Beneš stáli pak přímo na straně královské a později byli stoupenci císaře Zikmunda. Zdá se, že si později za svůj postup vysloužili i obléhání hradu Zvířetic husity, i když pravděpodobně nebylo úspěšné. Zvířetickým patřil hrad až do r. 1504, kdy jej prodali Václavovi Sezimovi z Ústí. Jeho potomci opět prodali v r. 1528 panství s hradem Janu Vartemberkovi na Dubu a Loukovci. Nový pán, který patřil k nejbohatším v zemi, nechal hrad přestavěn na pohodlný renesanční zámek. Po Vartembercích, vlastnili zámek ještě Mitrovští a poté Valdštejnové. V 17. stol. byl již využíván pouze úředníky. Na přelomu 17. a 18. stol. zámek dvakrát vyhořel. Po druhém požáru r. 1720 již nebyl opraven a měnil se ve zříceninu.

Zřícenina je dominantou blízkého okolí a překvapí i svou rozlehlostí. Jedná o jednu z mála zřícenin zámků na našem území, i když svými rysy nadále připomíná původní hrad. Z věže je krásný rozhled na areál zříceniny i do okolí. Je zachována vstupní brána s částečně zřícenou věží, zříceniny dvou paláců, někdy zachované až do výše druhého patra, zachována dvě patra sklepních místností s klenutými stropy. Na nádvoří studně. Možnost výstupu na věž – rozhled do krajiny.

Dříve byla zřícenina volně přístupná, v současnosti je vstup placený. Vstupenky je možné zakoupit v infocentru v obci Podhradí pod Zvířeticemi. Zde je také možnost parkování. V infocentru je také výstavka o minulosti Zvířetic s modelem zámku. Hodnocení této expozice zde nepřinášíme, jelikož naše návštěva i fotografie spadají do doby, kdy byl areál volně přístupný. Druhou možností, jak se ke zřícenině dostat, je přístup z obce Zvířetice, resp. od hotelu a restaurace, která se nalézá přímo před zříceninou a má také vlastní parkoviště. Pro zájemce o historii opět přikládáme podrobnější text o historii objektu.

Milan Kotulek

Oficiální stránky objektu: www.zviretice.cz