Kudy chodil Karel IV. – 2022

U pravidelného turistického pochodu Kudy chodil Karel IV. jsme si vybrali trasu 20 km z Berouna přes Koněprusy, Kodu, Srbsko, Karlštejn. Trasa to je velmi krásná, ale má náročnější výškový profil. Několikrát absolvujete větší stoupání i klesání. U výstupu ke Koněpruským jeskyním se připravte na prudší a delší kopec. Na druhou stranu jste odměněni krásnými výhledy i pozoruhodnostmi. Cestou jsme navštívili geologické útvary Aksamitovu bránu a Jelínkův most, viděli jsme velkolom Čertovy schody i travertinové jezírko v polesí Koda. Skončili jsme na Karlštejně, kde jsme si došli na jídlo. Celkem jsme ušli 25 km.

Pokud byste tuto krásnou trasu chtěli absolvovat, jeďte do Berouna a od nádraží se vydáte po zelené tz přes Jarov, kolem lomu Kosov a vodní nádrže Suchomasty a dojdete až na rozcestí Havlíčkův mlýn. Zde odbočíte doleva přes louku a jdete po žluté tz. Za studánkou a Havlíčkovým mlýnem čekejte prudké stoupání až k Aksamitově bráně. Tu obejdete a dostanete se na náhorní plošinu s Jelínkovým mostem a výhledem na část lomu Čertovy schody. Dále jdete po žluté tz směr Koněprusy. Cestou můžete vidět viadukt a portál tunelu bývalé železnice z Králova Dvora do Koněprus. Žlutá tz vás dovede až ke Koněpruským jeskyním, kde je nyní staveniště a buduje se obří betonová správní budova jeskyní. Dále pokračujete po žluté tz do vsi Tobolka a za vsí odbočíte ze silnice do polesí Koda. Dojdete až do vsi Koda, kde je pramen a travertinové jezírko, stále po žluté až do Srbska. Přejdete most přes Berounku a začnete sledovat modrou tz., která vás dovede až k rozcestí Kubrichtova bouda, kde se dáte vpravo po červené tz. Po ní už dojdete kolem dubu sedmi bratří až do Karlštejna.

Milan Kotulek