Michalovice – zřícenina gotického hradu

Hrad Michalovice založil asi po polovině 13. století jeden z příslušníků rozvětveného rodu Markvarticů, kteří tehdy získali v povodí Jizery i v severních částech země rozsáhlé državy. Patřila mezi ně i boleslavská tržní osada pod bývalým knížecím hradem Boleslaví. Páni z Michalovic patřili mezi přední české šlechtické rody a četní jeho příslušníci zastávali důležité funkce při panovníkově dvoře. Jan z Michalovic patřil k oblíbencům krále Václava II. (1278-1305) a proslul jako skvělý účastník rytířských turnajů. Jan (Ješek) z Michalovic patřil ke stálým členům družiny krále Jana Lucemburského a později Karla IV. V r. 1336 provázel krále Jana na Litvu, později bojoval v jeho službách s míšeňským purkrabím Menhartem.

V období husitství stál Jan z Michalovic na straně nepřátel kalicha. Při pokusu zásobit obležený Pražský hrad v r. 1420 sotva zachránil holý život; v témže roce padl pod Vyšehradem jeho syn Jindřich. V r. 1425 dobyla husitská vojska hrad Michalovice. Na Michalovicích pak vládli husitští hejtmané, nejprve Kunata z Počapl a po něm asi až do r. 1436 -1437 Bohuněk z Klinštejna. Poté hrad opět získali pánové z Michalovic. Jindřichem Kruhlatou z Michalovic, který v r. 1468 padl v bitvě u Turnova, vymírá rod Michaloviců po meči.

Sňatkem Jindřichovy sestry Magdaleny s Janem z Cimburka a Tovačova připadly Michalovice tomuto neméně slavnému rodu. Tovačovští však na Michalovicích vůbec nesídlili, hrad postupně podléhal zkáze a v r. 1513 se již o něm píše jako o pustém. Další osudy michalovického zboží pak úzce souvisejí s dějinami boleslavského, později kosmonoského panství.

Zříceniny hradu Michalovic stojí na strmém, trojúhelníkovém ostrohu, jehož svahy spadají k Jizeře a do příčné rokle. Hradní palác, z něhož zůstaly pouze části, byl asi jednopatrový s gotickými arkýři. Na konci ostrohu jsou zbytky základů patrně staršího hradního paláce či jiné stavby, která byla součástí hradního areálu. Dominantou hradu byla bezpochyby válcová obranná věž, postavená z pravidelného, téměř kvádříkového zdiva. Pro svůj charakteristický tvar ji lidové podání pojmenovalo Putna. Při hledání pokladu v 19. století se věž naklonila a částečně zřítila, později však byla její stabilita zabezpečena a dnes je veřejnosti přístupná. Je odtud krásná vyhlídka na údolí Jizery i na krajinu směrem na sever, jíž ocenil při své návštěvě v r. 1835 i Karel Hynek Mácha.

Zřícenina je přístupná veřejnosti, vstup je zpoplatněný. Prohlídka areálu je samostatná bez průvodce. Za hradem je také letní amfiteátr “Michalovická Putna”, kde se v sezóně koná mnoho kulturních akcí. Pro zájemce o historii opět přikládáme dokument s podrobnějším popisem. pokud přijedete vozem, parkování je možné v omezené míře nedaleko hradu na trojúhelníkovitém “náměstíčku” nebo před hradem v obci Podlázky.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.kulturamb.cz