Ze Všenor do Řevnic přes Skalku

V oblasti Českého krasu a v okolí Karlštejna lze prochodit mnoho krásných tras a okruhů. My vám dáme tip na jednu z možností. Včera jsme si udělali pěkný odpolední výlet ze Všenor přes Skalku do Řevnic. Trasa je dlouhá cca 18 km. Naše trasa začíná na nádraží ve Všenorech, kam vlaky z Prahy jezdí většinou každou půlhodinu. Od nádraží se dáme po žluté turistické značce, která nás provede částí obce až na kraj lesa. V obci mineme i zámek Všenory, který je původně barokní z 18. stol. Současnou pseudobarokní podobu získal až na poč. 20. stol. Starší původ zámku není nijak doložen. Zámek ani park kolem není přístupný veřejnosti, v současnosti se jedná o soukromý firemní objekt.

Na kraji Všenor projdeme ještě menším parčíkem s rybníčkem a dětským hřištěm a již začínáme stoupat. Po chvíli po okraji mineme chatovou osadu Čihadla a opět stoupáme dále po žluté. Konec stoupání bude až na rozcestí Červená hlína, kde se připojí i červená značka. Rozcestí je nedaleko obce Černolice. Pokračujeme spolu s červenou i žlutou značkou již téměř po rovině až k dalšímu rozcestí U Šraňku. Zde žlutá odbočuje vlevo do obce Řitka a po modré vpravo bychom se mohli dostat do Dobřichovic. My ale pokračujeme přibližně rovně po modré s červenou k dalšímu nedalekému rozcestí U Trojáku. Zde se doprava odpojí modrá značka a pokud chcete výlet zkrátit, můžete se vydat rovnou do Řevnic. Tím ale vynecháte nejzajímavější místa výletu.

My se dáme dále po červené až dojdeme k baroknímu areálu Skály. Zde se ještě připojí zelená značka, po které opět můžete dojít do Řevnic. Barokní areál Skály vznikl na konci 17. stol. V době baroka, kdy zde byl velmi silný katolický vliv vznikalo velmi mnoho kostelů, kaplí a staveb a téměř každá vrchnost potřebovala mocné církvi ukázat svou přízeň a tak zakládala mnoho nových církevních staveb. Skály nechal postavit Servác Ignác Engel z Engelsflussu, syn majitele nedalekého zámku v Mníšku. V areálu byl postaven kostel, menší klášterní dům, poustevna a pro soběstačnost kláštera byly okolní lesy změněny na pole a vybudován poplužní dvůr. Na stavbě budovy kláštera se podílel i Kristián Dienzenhofer. Klášter byl hotov v r. 1693 a byl připraven na příchod benediktinů. Církev ale o nový objekt nejevila zájem, takže areál téměř 70 let chátral, až po r. 1762 jej obydleli františkáni. Řád františkánů neměl dostatek financí na údržbu areálu, takže koncem 2. světové války byl již ve špatném stavu. V r. 1947 františkáni převedli objekt na Náboženskou matici, která nechala na své náklady vše zrekonstruovat. Areál také utrpěl při dolování železných rud, které probíhalo ve skalním masívu pod areálem kláštera. Dolování bylo ukončeno v 70-tých letech 20. stol. a od r. 1980 začala probíhat nákladná postupná obnova areálu.

Určitě se podívejte na vyhlídku u kostela, odkud je krásný, ale již trochu zarostlý výhled na Mníšek pod Brdy. Z areálu Skalka jdeme nad rybníčkem doleva po červené značce a ta nás dovede až na rozcestí Červený kříž se zajímavou pověstí o zneuctěné dívce a sebevraždě onoho násilníka. Zde pokračujeme po žluté značce k rozcestí Nad Halouny, kde se k nám připojí ještě modrá značka. Nenechte si ujít ani pohled na bývalý zatopený lom s názvem Jezírko, kolem kterého je malá trampská osada s několika chatkami. Na dalším rozcestí Pod jezírkem se žlutá a modrá značka rozdělí. Obě vedou ale do Řevnic, takže rozhodnout se můžete jakkoliv. My jsme se dali po žluté, která již stále klesá až na kraj obce Řevnice, kde se spojí postupně s modrou i zelenou a přes náměstí vás zelená značka dovede až k nádraží, kde naše cesta končí.

Milan Kotulek

Trasa pro GPS Garmin: