Vranov nad Dyjí – areál čs. opevnění

V areálu čs. opevnění Vranov nad Dyjí si můžete prohlédnout 3 plně rekonstruované objekty lehkého opevnění vz. 37. U jednoho je možnost prohlídky exteriéru, u dalších dvou probíhá prohlídka vnitřního vybavení i s výkladem. Dalších několik okolních objektů je volně přístupno, nejsou rekonstruovány a nemají vnitřní vybavení. Pod zámkem je také volně přístupný unikátní dvoupatrový objekt LO vz. 37 A-160. Na Moravě se vyskytují pouze 3 takovéto objekty.

Jde o úsek lehkého opevnění (LO) táhnoucí se napříč Junáckým údolím v počtu 17 objektů LO vz.37 a jednoho vz.36, který patří z hlediska různorodosti objektů k nejzajímavějším na Jižní Moravě. V samotném Junáckém údolí se nachází z tohoto počtu jen 6 objektů LO, ostatní sousedí na jih a sever a na údolí takticky navazují a jsou z našeho hlediska k němu započítány. Objekty tvoří dohromady obranný oblouk kolem městečka Vranov nad Dyjí, vzhledem ke strategické důležitosti místní přehradní hráze. Řeka Dyje byla jedinou přírodní překážkou mezi Moravou a dolním Rakouskem. Proto měla být obrana hráze posílena ještě výstavbou těžkého opevnění (TO), která však v důsledku Mnichova nebyla prakticky ani započata. Všechny objekty LO vz.37 a vz.36 byly během r. 1937 a počátkem r. 1938 kompletně dohotoveny.

A jaké objekty můžete spatřit v tomto areálu? Pokud půjdeme od Vranovského zámku po silnici na Šafov, asi po 300 m narazíme po pravé straně silnice na lehký objekt vz. 37 E (1239). Na tomto objektu je zajímavé ukázkové umístění, při kterém objekt čelní palbou postřeluje silnici Vranov-Šafov ze druhého sledu a zřejmě měl i postřelovat nepostavený objekt TO (HD-S-2). Posádku tohoto objektu tvořili 4 muži. Řopíku nechybí kamuflážní nátěr, či zajímavě řešený přístupový zákop. Interiér je vybaven do podoby 50. let 20. stol., kdy se začínalo s reaktivací řopíků. V současné době se v tomto objektu běžně neprovází (pouze v rámci speciálních prohlídek) a v době naší návštěvy (28.7.2017) byl zarostlý kopřivami, takže jeho viditelnost ze silnice byla mizivá.

Pokračujeme dále po silnici a za statkem zahneme vpravo na polní cestu. Po cca 70 m vidíme po levé straně na okraji pole lehký objekt vz. 37 E (1238).  Tento objekt je rekonstruován do podoby, ve které měl vypadat v roce 1938. Je vybaven úplnou lafetací vz. 37 s příslušenstvím, ve které je v době prohlídek umístěn lehký kulomet vz. 26. Pro pozorování je objekt vybaven zrcátkovým periskopem. Výměnu vzduchu zajišťuje ventilátor. Pro ochranu vchodu slouží vchodová střílna, ze které bylo možné dle potřeby vést palbu pistolí či puškou. Součástí většiny objektů je i granátový skluz, který zde rovněž uvidíte, stejně jako nejnutnější výzbroj a výstroj nutnou pro pobyt osádky v objektu.

Pokračujeme dále po polní cestě a po dalších cca 300 m je po naší pravé straně na okraji lesa ukryt lehký objekt vz. 37 B1-80 (1237). Toto je jediný dvoustřílnový objekt Areálu čs. opevnění Vranov nad Dyjí. Jeho exteriér i interiér je zrekonstruován do stavu ze 70. let 20. stol., kdy bylo naše opevnění znovu aktivováno. Je zde k vidění lafetace UL-1 s kompletním příslušenstvím, poválečný lapač nábojnic atd.

Pokud budete pokračovat dále, naleznete ještě několik řopíků, patřící do této linie opevnění. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na podrobný popis této linie, který je ke stažení níže, nebo přijeďte linii opevnění navštívit.

Webové stránky areálu opevnění: muzeum-vranov.sweb.cz

Milan Kotulek