Točník – královský gotický hrad

Mezi nejmladší, ale rozlohou největší hrady v Čechách náleží Točník, nástupce hradu Žebráka. Král Václav IV. sice nechal hrad Žebrák v l. 1383-96 upravit pro svou potřebu, ale ani to nepostačovalo, a tak si po jeho značném poškození hradu požárem nechal postavit nedaleko Žebráku nový hrad. Není známo, kdy byla stavba Točníku zahájena, ale již v r. 1398 zde pobýval král Václav IV. (obytný palác byl v té době bezpochyby dokončen). Hrad Točník byl reprezentačním sídlem.

Nástupce Václava IV., král Zikmund, ztratil o Točník zájem. Už v r. 1421 ho zastavil Erkingerovi ze Seinsheimu. Poté se zástavní majitelé rychle střídali a hrad počal pustnout. R. 1552 král Maxmilián II. hrad Točník opět vyplatil ze zástavy, ale ještě téhož roku je zastavil Janovi staršímu z Lobkovic. Přestavován v 16. století panem Janem z Vartemberka a pány z Lobkowicz. Poničen místními lidmi, kteří se zde skrývali během třicetileté války. V posledních letech třicetileté války se totiž s hradem počítalo jako s útočištěm na obranu proti Švédům. Nakonec zde však k žádným vojenským událostem nedošlo. R. 1641, kdy Točník sloužil jako vězení pro nebezpečné zločince, byl hrad částečně opraven. Od r. 1674 byl ale již neobýván a měnil se v ruinu. Ve 20. stol. byl opět hrad postupně rekonstruován a zachráněn tak od úplného zničení.

Dochován je zejména Královský palác s kaplí sv. Bartoloměje a Purkrabský palác s novou střechou. Společně s hradem Žebrákem tvoří ojediněle dohované souhradí českých hradů. Areál hradu s unikátně dochovanými architektonickými články, Královský palác, Velký palác se sgrafitovou výzdobou, západní vstupní brána s heraldickou výzdobou, východní brána s mohutným mostem přes příkop. Hranolová věž s vyhlídkou. Torzo hradní kaple, repliky dobového nábytku, výstava typů českých hradů do poloviny 15. století, kamenná heraldická galerie. Představuje monumentální architekturu doby Václava IV., jejíž velkorysý rozmach byl ztlumen politickým neklidem počátku 15. století a zcela přerušen husitskými válkami. Medvědín v hradním příkopu. V třešňovce pod hradem stádo ovcí a koz.

Hrad je veřejnosti přístupný. Placený vstup obsahuje samostatnou prohlídku, prohlídka s výkladem průvodce se koná přibližně jednou za hodinu. Podrobnosti, otvírací dobu a ceny vstupného se dozvíte na webu hradu Točník – viz. níže. Pro zájemce o historii hradu přikládáme ke stažení podrobnější text.

Milan Kotulek

Oficiální stránky hradu: www.hrad-tocnik.cz