Praha – Smiřický palác (Parlament ČR)

Palác je dominantou severní části Malostranského náměstí. Vznikl postupně spojením dvou domů, z nichž zadní, orientovaný do Sněmovní ul., má dosud renesanční štít. O stáří těchto domů svědčí zachované gotické sklepy. Jeden z domů na přelomu 15. a 16. stol. vlastnil významný humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, autor latinsky psané poezie i prózy. Přední dům, do náměstí, koupil r. 1573 Jan ze Smiřic. K zásadní přestavbě paláce došlo za Zikmunda Smiřického po r.1603 Z té doby se zachovalo jádro pozdně renesančního průčelí s charakteristickými nárožními bastiony, arkádové pavlače a uvnitř paláce malované trámové stropy.

Do svého paláce Albrecht Smiřický pozval 22. května 1618 vůdce protihabsburské stavovské opozice, k jejímž předním představitelům sám patřil. Na schůzce byl dohodnut další postup povstalců proti císaři a zde také uzrál plán násilného činu, defenestrace místodržících, vykonané následujícího dne. V I. 1764-1765 dal tehdejší majitel Pavel Montág palác přestavět a rozšířit. Podle něj se také domu říkalo U Montágů. Podle projektu J. Jágera byla budova zvýšena o patro, rozšířena vzadu do čtyř křídel a upravena fasáda do náměstí.

Od r. 1992 je jedním z paláců, kde sídlí parlament ČR. Jde asi o jeden z nejvýraznějších paláců, kvůli svému bohatě zdobenému průčelí a dominanci na Malostranském náměstí. Parlamentu ČR však patří i okolní paláce, které s tímto palácem tvoří ucelený a propojený komplex. Patří sem palác Thunovský, kde je umístěn sněmovní sál, dále pak menší palác Šternberský (zvaný též. Velikovský dům). Spolu s naším GULZem a 3.A jsme měli možnost nahlédnout i do vnitřních prostor parlamentu. Nejprve jsme ale museli projít bezpečnostní kontrolou, zda studenti, či my nevnášíme do parlamentu granáty, miny, či výbušné myšlenky. Průvodkyně, kterou jsme dostali, měla vřelost sněhuláka na Aljašce a za chvíli byla u studentů oblíbená asi jako běžný poslanec u lidí. Její výroky, jako např. “Jak to, že nemáte žádné dotazy – vypadáte, jako byste byli po flámu”, určitě našim studentům tuto instituci vždy připomenou.

Milan Kotulek