Rožnov pod Radhoštěm – Valašská dědina

Rozsáhlý soubor lidových staveb a památek Valašska. V současnosti zde naleznete přes 70 objektů ve třech areálech – Mlýnská dolina, Valašská dědina a Dřevěné městečko. Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn, kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí, cestami, skupinami stromů a políčky připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd. První objekty v této části skanzenu byly postaveny v roce 1962, areál byl zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od konce 18. stol. do pol. 20. stol. v různých sociálních vrstvách. Naleznete tady také kopie nebo vědecké rekonstrukce objektů, postavené na základě historicky doložených faktů. Uspořádání zemědělských dvorů a situace v interiérech jsou vytvořené podle historických událostí a skutečných příběhů konkrétních rodin, zjištěných při archivních a terénních výzkumech. Během prohlídky se setkáte s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.nmvp.cz