Řeka Vydra

Řeka Vydra nabízí jednu z nejúchvatnějších scenérií na Šumavě a patří i k nejfotogeničtějším řekám v ČR. Mezi nejnavštěvovanější oblasti Šumavy ale spadá pouze část toku Vydry, a to zhruba od Antýglu k Čeňkově pile. Zde má tok řeky největší spád a koryto řeky je zaneseno obřími žulovými balvany, které dodávají řece notnou dávku divokosti i romantiky. Vydra je také významnou součástí Národního parku Šumava. Ale trochu k celému toku Vydry.

Vydra pramení jako Luzenský potok na hranicích s Německem pod vrchem Velká Mokrůvka. Poblíž myslivny na Březníku se od soutoku s Březnickým potokem začíná nazývat Modravský potok. V Modravě nalezneme další soutok a to Modravského potoka s Roklanským potokem a od tohoto místa se říčka již nazývá Vydrou. Od Modravy k Antýglu se údolí zužuje a sklon koryta řeky se zvětšuje až na 17 ‰, zatímco před Modravou teče Modravský potok s průměrným sklonem 4 ‰. Nejzajímavější úsek řeky začíná ale až za Antýglem. Zpočátku relativně klidný říční tok s mnoha menšími kameny se postupně mění v divoký hučící kaňon, kde si voda hledá cestu mezi množstvím obřích žulových balvanů ležících v říčním korytě, které se původně uvolnily z erodujících stěn údolí, čímž vznikají peřeje a množství malých vodopádů. Protože potoky napájející Vydru vytékají z rozsáhlých rašelinišť, má voda v řece temně rezavou barvu. Nad Turnerovou chatou se tvoří Vydra ostrý zákrut a za Kramlovým mlýnem a Hálkovou chatou dosahuje Vydra svého maximálního sklonu koryta 55 ‰. Zde jsou také balvany již 3 – 5 m veliké a řeka přes ně přepadává v mnoha peřejích. Dále se tok již zklidňuje a za Čeňkovou pilou Vydra končí soutokem s Křemelnou a dále jde již o řeku Otavu.

My jsme oblast Vydry navštívili již asi 3x, naposledy v r. 2014 a z tohoto období jsou i naše fotografie. Určitě doporučujeme projít si nejkrásnější partie Vydry od Antýglu. Do Antýglu se dostanete buď místním autobusem, nebo autem. Parkování je možné v Antýglu, nebo u infocentra Rokyta. Tam jsme zaparkovali my a v době naší návštěvy se jednalo o bezplatné parkoviště, navíc nebylo přeplněné, jelikož není tak známé, jako Antýgl. U infocentra je i menší geologická expozice. Z Antýglu pak doporučujeme dát se po červené TZ směrem k Turnerově chatě. Délka trasy je cca 3 km a jedná se stále o mírné klesání. U Klostermanovy lávky se k vám připojí i žlutá TZ, která se odpojuje od Turnerovy chaty a směřuje ke Zhůří. U Turnerovy chaty je dobré si rozmyslet, zda se již budete vracet zpět, nebo dojdete až k Čeňkově pile. Záleží na čase, který jste si na procházku vyhradili. Od Turnerovy chaty je k Čeňkově pile dalších 3,5 km a potom můžete zpět stejnou cestou (6,5 km táhlého stoupání) nebo se můžete k Antýglu svézt místním bussem. Ten ale nejezdí příliš často. Tuto oblast určitě doporučujeme navštívit.

Milan Kotulek

Dále si můžete přečíst

Pravčická brána Pravčická brána je skalní brána vzniklá v pískovcích křídového stáří (druhohory) a je národní přírodní památkou. Nachází se na území Národního parku Č...
Soutěsky říčky Kamenice V druhohorách se v této oblasti vyskytovalo moře, které zde bylo poměrně mělké, a ukládaly se zde především křemenné pískovce. Někdy došlo k prohloube...
Jeskyně Na Pomezí Jeskyně leží v krasovém území u vsi Lipová-lázně, poblíž města Jeseník. Je to rozlohou nevelká oblast vázaná na souvrství devonských krystalických váp...
Písečný přesyp u Vlkova Obec Vlkov naleznete asi 4 km JV od Veselí nad Lužnicí. Od železniční zastávky se vydáte po žluté turistické značce. Zanedlouho dojdete k zatopené pís...
Sdílení na sociálních sítích Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Print this page
Print


Zobrazit
Skrýt