Pramen Vltavy

Řeka Vltava je naší nejdelší a patrně i nejznámější řekou. Délka jejího toku na našem území je cca 430 km. Vzniká na soutoku Teplé a Studené Vltavy. Za hlavní zdrojnici Vltavy se považuje Teplá Vltava a tak se k jejímu prameni vypravíme. Prameniště Teplé Vltavy naleznete cca 6 km od Kvildy, téměř na hranici s Německem. Vlastní pramen Vltavy je upraven do podoby studánky obložené kamením, ale je pouze symbolický a voda do něj je vedena trubkami pod zemí z nedalekých vrchovišť. Skutečných pramenů je více a nacházejí se vysoko v nepřístupném terénu jihovýchodního svahu Černé hory. K prameni vede od cesty povalový chodníček. V r. 2010 byla zbudována nová stezka na kůlech, která vedla k jednomu ze skutečných pramenů. V r. 2011 byla stezka na popud místního podnikatele F. Taliána uzavřena, v r. 2012 byla pak poničena padajícími stromy. Vzhledem k vleklým sporům o stezku ji nakonec NP Šumava již neopravil a naopak rozebral a odstranil.

V r. 1923 byla nedaleko pramene Vltavy postavena chata Klubu Československých turistů, jako jedna z prvních na Šumavě. Za 2. světové války byla chata kolem r. 1942 přestavěna na německý zajatecký tábor, kde byli vězněni především důstojníci Rudé armády. O táboře se nedochovalo mnoho přímých svědectví, takže nelze říci, kolik vězňů zde bylo. Při osvobozování sem pronikla jako první výzvědná skupina z divize generála Barnetta a nalezla zde cca 70 zubožených vězňů. Na připomínku těchto událostí zde byl v r. 1948 postaven památník. Na konci 50. let 20. stol. byl pramen Vltavy zahrnut do tzv. hraničního pásma, které sahalo od státní hranice do hloubky 2 – 6 km a vstup sem byl povolen pouze na základě povolenek a propustek. Po r. 1989 bylo hraniční pásmo zrušeno. Koncem 90. let 20. stol. byl pak bohužel odstraněn památník na místě bývalého zajateckého tábora. Je škoda, že některé instituce u nás chtějí vybudovat selektivní historickou paměť a že na některé zločiny bychom měli zapomenout.

K prameni Vltavy se dostanete z Kvildy po modré TZ. Druhou možností je nasednout v Kvildě na autobus ve směru na Bučinu a nechat se dovézt na konečnou – hraniční přechod Bučina. Odtud se dáte zpět po červené TZ k rozcestí Bučina a zde odbočíte vlevo dále po červené TZ, nebo od konečné autobusu půjdete neznačenou lesní cestou, která vás také po chvíli dovede na červenou TZ, ale o něco kratší cestou. Po červené TZ dojdete až na rozcestí Na strážní stezce, kde se připojí modrá TZ, dále dojdete na rozcestí U pramene Vltavy, kde se již dáte vpravo po modré TZ a po cca 300 m jste již u symbolického pramene. Od pramene pak pokračujte po modré TZ a po cca 6 km jste zpět v Kvildě.

Milan Kotulek