Praha – Starý židovský hřbitov

Hřbitov leží přímo v centru Prahy. Je součástí rozsáhlého bloku, který obepínají ulice: 17. listopadu, Břehová, U starého hřbitova, Maiselova a Široká. Starý židovský hřbitov je jedním z nejpamátnějších a nejstarších židovských pohřebišť na světě. Byl založen v 1. pol. 15. stol. a bylo na něj přeneseno několik gotických náhrobků ze staršího židovského hřbitova v místech dnešní Vladislavovy ul. na Novém Městě, které tam byly nalezeny při stavebních pracích v r. 1866 a jsou dnes umístěny vedle Klausové synagógy. Nejstarší náhrobek na nynějším hřbitově je rabína Abigdora Kara z r. 1439, nejmladší, Mojžíše Becka, je ze 17. 5. 1787. V tomto roce se zde přestalo pohřbívat.

Na hřbitově je kolem 12 000 náhrobních kamenů, avšak počet pochovaných byl jistě vyšší. Hřbitov byl v minulosti několikrát rozšiřován. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev. Starší jsou z pískovce s rytými nápisy, mladší (od pol. 16. stol.) jsou z bílého a růžového sliveneckého mramoru s nápisy plastickými. Reliéfní symboly na náhrobcích vyjadřují původ zemřelého nebo jeho osobní jméno či povolání.

Na hřbitově je pohřbena řada kulturněhistoricky významných osobností jako Jehuda Leva ben Becalel, řečený rabbi Löw (zemř. 1609), který podle legendy vytvořil umělého člověka, Golema. Z dalších významných osobností je na hřbitově pohřben matematik a historik David Gans (zemř. 1613), primas Židovského Města a mecenáš Mordechaj Maisel (zemř. 1601), lékař, fyzik a matematik Josef Delmedigo (1591-1655), znalec talmudu a bibliofil David Oppenheimer (1664-1736). Náhrobek Hindel Baševiové z r. 1628 je zdoben šlechtickým erbem, protože to byla manželka prvního pražského žida povýšeného do šlechtického stavu.

Vstup na hřbitov je placený, není ale přístupný samostatně, je nutné si zakoupit vstupenku na jeden, ze dvou okruhů prohlídek a ten je vždy společný pro několik objektů židovského města. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz