Praha – Španělská synagoga

Synagoga leží přímo v centru Prahy. Vchod do synagogy je z ulice Vězeňská. V těchto místech stála již v 1. pol. 12. stol. synagoga, která byla nazývána „Stará škola“ (Templ). Jednalo se o synagogu židů byzantského původu. Tito židé sem přišli asi již na přelomu 11. a 12. stol. a vytvořili kolem své synagogy svou vlastní osadu a nikdy se nespojili s ghettem kolem Staronové synagogy. Obě židovské osady dokonce odděloval křesťanský kostel sv. Ducha. První zmínka o synagoze je z r. 1142, kdy původní modlitebna vyhořela. V letech 1389, 1516, 1604 a 1622 byla v průběhu protižidovských pogromů několikrát pobořena a vždy znovu opravována a přestavována. Po r. 1744, kdy byli Židé vypovězeni z Prahy, postupně pustla.

V r. 1837 v ní byla zavedena moderní reformovaná bohoslužba. Podoba synagogy z této doby se zachova v Langweillově modelu Prahy. V té době zde byl varhaníkem skladatel František Škroup, autor hudby k písni Kde domov můj, který zde složil několik synagogálních skladeb. Synagoga byla zbořena v r. 1867 a v r. 1868 byla znovu postavena v pseudomaurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Byla nazvána Španělskou synagogou.

Synagoga má centrální čtvercový půdorys s kopulí nad ústředním prostorem. Ze tří stran jsou vestavěny galerie na kovových konstrukcích otevřené do hlavní lodi. Štuková arabeska i stylizované orientální motivy se opakují na stěnách i v řezbářské výzdobě dveří, zábradlí i galerie. Barevné vitráže i vnitřní výzdoba podle návrhů architektů A. Bauma a B. Münzbergera byly dokončeny v roce 1893, štuková výzdoba interiérů byla provedena v letech 1882-93 Q. Bělským. Výzdoba má imitovat interiéry ze španělské Alhambry, proto dostala název Španělská. Do 2. světové války sloužila kultovním účelům. V r. 1959 O. Rothmayer upravil synagogu na depozitář Židovského muzea.

V r. 1960 zde byla otevřena výstava synagogálních textilií, které představovaly unikátní celek. V současnosti je zde expozice Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19. a 20. stol. se zvláštním přihlédnutím k holokaustu za 2. světové války. V 1. patře je expozice více jak 200 stříbrných předmětů ze sbírek Židovského muzea. Vstup do expozice je placený, synagoga ale není přístupná samostatně, je nutné si zakoupit vstupenku na jeden, ze dvou okruhů prohlídek a ten je vždy společný pro několik objektů židovského města. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea.

Milan Kotulek

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz