Praha – Klausová synagoga

Klausová synagoga se nachází v centru Prahy, v těsném sousedství Starého židovského hřbitova v ulici U starého hřbitova. Jde o jednu z nejstarších synagog bývalého židovského ghetta. Původní budova stávala na okraji Židovského Města, kde ve středověku bývaly nevěstince. Tato ulice se také kdysi nazývala Hampejzská. Po smrti Václava IV., v období husitství, byly hampejzy hromadně rušeny a v době založení nové modlitebny se již jednalo o počestné místo.

Původní stavba na místě Klausové synagogy vznikla někdy v šedesátých letech 16. stol. Na realizaci stavby se podílel primas Mordechaj Maisel a rabíni Eliser Aškenazi a Jehuda Löw ben Bezalel, známý jako Rabbi Löw. Původně se jednalo o komplex tří samostatných budov. V jedné byla Löwova škola pro vykládání talmudu, ve druhé modlitebna a ve třetí synagoga. Menší budovy se německy nazývaly “klausy” a odtud pak byla nazývána i synagoga jako Klausová. Ta byla současně i sídlem Pražského židovského pohřebního bratrstva. Dnešní budova Klausové synagogy vznikla až po zhoubném požáru ghetta v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694.

Do současné podoby byla Klausová synagoga přestavěna v l. 1883-84 architektem Bedřichem Münzbergerem (podílel se i na výzdobě Španělské synagogy) a stala se největší synagogou ghetta. Od r. 1895 probíhaly v rámci tzv. asanace židovské čtvrti masivní demolice, kterým padlo za oběť i mnoho historických památek. Největší demolice probíhaly v r. 1914, ale demolovalo se postupně až do r. 1943. Na rozdíl od Cikánovy, Velkodvorské a Nové synagogy zůstala Klausová synagoga ušetřena demolice a stala se tak jedinou zdejší ukázkou raně barokní architektury. Uvnitř se zachovala valená, bohatě štukovaná klenba.

Novodobé úpravy a opravy synagogy proběhly pak v letech 1960, 1979 a 1981 – 84. Při nich byly interiéry upraveny pro výstavní účely Židovského muzea. Poslední obnovy se synagoga dočkala v l. 1995-96. Expozice v synagoze se věnuje tematice židovských svátků a zvyků. Návštěvník se zde může seznámit s náležitostmi synagogy a bohoslužby, která v ní probíhá, poznat židovské svátky a základní texty judaismu, Tóru a Talmud, včetně náčiní a ozdob, které hrají významnou roli při bohoslužebném zacházení s Tórou. Vstup do expozice je placený, synagoga ale není přístupná samostatně, je nutné si zakoupit vstupenku na jeden, ze dvou okruhů prohlídek a ten je vždy společný pro několik objektů židovského města. Více informací zjistíte na webu Židovského muzea.

Oficiální webové stránky objektu: www.jewishmuseum.cz