Po stopách kocoura Mikeše 2018

Opět jsme se po roce vydali na již tradiční pochod krajem Josefa Lady, který začíná a končí v Mnichovicích. Start i cíl je v budově MÚ Mnichovice, kde se nachází také místní informační centrum. Trasy zůstaly stejné jako v loňském roce, jen ta nejdelší s délkou cca 32 km byla letos uzavřena kvůli nemožnosti přejít Sázavu po lávce ve Hvězdonicích. Oproti loňsku, kdy nám velká část pochodu propršela, letos bylo velmi příjemně a sluníčko velmi často vykouklo mezi občasnými oblaky. Příznivé počasí se projevilo i na velkém přílivu pochodníků. Zatímco vloni se účastnilo cca 900 lidí, letos podle prvotních zpráv přišlo kolem 1500 pochodníků. Takovýto nápor neočekávali ani pořadatelé, kteří počítali s max. cca 1200 lidmi. Místy tedy docházelo připravené občerstvení, ale jinak vlastní pochod byl skvělý.

Opět jsme zamířili na oblíbenou trasu 18 km, která ve skutečnosti měří cca 23 km. Od startu se jde k nádraží, kde je první občerstvovací bod a dostanete zde zdarma čaj nebo limonádu. Dále se jde na Božkov a kolem Božkovského jezírka. Božkovské jezírko vzniklo na nepropustném podkladu a je plněné dešťovou vodou. Nemá povrchový přítok ani odtok.  Postupně se zde vyvinul mokřadní biotop. Okolí jezírka je porostlé lesem, který spolu s vodní plochou tvoří přírodní památku, která byla vyhlášena roku 1988 a její rozloha je 1,29 ha.  Z obojživelníků jsou zastoupeni čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý a z rostlin kosatec žlutý, bublinatka obecná. V současné době je již téměř celá plocha jezírka zarostlá rákosím a volná vodní plocha již téměř není vidět.

Další zastávkou na trase jsou Hrusice, kde můžete v rámci pochodu navštívit zdarma muzeum Josefa Lady v jeho bývalé vilce, popř. se podívat na místa známá z jeho knížek. Asi nejvýraznějším prvkem obce, který je na mnoha Ladových kresbách, je kostel sv. Václava. První zmínky o kostelu jsou zde již ze 13. stol. Původně románský kostel zakončený apsidou byl zásadně přestavěn v druhé pol. 16. stol., později byly prováděny ještě drobné barokní úpravy. Nejcennější součástí kostela je románský ústupkový portál s unikátním tympanonem. Portál je vytesán z červeného pískovce. Postavy zřejmě představují bud’ sv. Cyrila a Metoděje, nebo sv. Václava a sv. Vojtěcha. Kolem kostela byl i původní hřbitov, který sloužil pro celou farnost (Hrusice a několik okolních obcí). Pohřbívat se na něm přestalo v r. 1832 po epidemii cholery.

Další významnou zastávkou na trase je hvězdárna Ondřejov, která spadá pod Akademii věd ČR. Hvězdárnu nechal vybudovat v roce 1898 český amatérský astronom Josef Jan Frič jako soukromou observatoř. Secesní budovy a kupole navrhl architekt Josef Fanta. Frič hvězdárnu daroval československému státu dne 28. října 1928 u příležitosti desátého výročí nezávislosti. Roku 1967 byl na observatoři instalován dvoumetrový zrcadlový dalekohled, v té době byl 7. největším dalekohledem na světě. Dosud je největším dalekohledem v Česku. Oddělení meziplanetární hmoty zkoumá planetky pomocí 65 cm dalekohledu (4. největší v ČR). Ondřejovská hvězdárna se mimo jiné zasloužila za objev několika stovek asteroidů. Na radarové louce je dosud funkční německý válečný radar FuSE 65 Würzburg Riese, což je další unikát tohoto místa.

Z Ondřejova se jde již přes Třemblat a vrch Vlčí Halíř k Mnichovicím. Pěknou atrakcí je také překročení pohádkové hranice. Před Mnichovicemi se určitě zastavíte ještě u chaty Šibeniční Vrch, kde jsou zdarma pro pochodníky k zakousnutí opékané brambory se solí a v Mnichovicích na účastníky opět zdarma čeká ještě párek s chlebem a malinovkou. Prostě pochod, kde si užijete přírodu, zajímavosti a také si duševně odpočinete.

Milan Kotulek