Vlkov – písečný přesyp

Obec Vlkov naleznete asi 4 km JV od Veselí nad Lužnicí. Od železniční zastávky se vydáte po žluté turistické značce. Zanedlouho dojdete k zatopené pískovně, poblíž ní je zcela unikátní písečný přesyp, chráněný jako přírodní rezervace.

Po poslední době ledové před cca 10 000 lety byla tato krajina několik tisíc let pouze velmi řídce porostlá vegetací a byla téměř bezlesá. Z rozsáhlých odkrytých říčních lavic Lužnice a Nežárky se vlivem pravidelných větrů vytvořily písečné duny, které se táhly od Veselí nad Lužnicí až po Majdalenu. Dnes jsou tyto vyvýšeniny porostlé borovými lesy. Odkryté písky dun se zachovaly pouze na dvou místech. Zde u obce Vlkov a Slepičí vršek u obce Lužnice.

Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova je chráněna od r. 1954 a má rozlohu 0,84 ha. Má velmi dobře zachovalý tvar s převýšením o cca 46 m nad okolní krajinu. Na volných místech přesypu je světle žlutý jemný pohyblivý písek, na kterém při větším větru vznikají viditelné čeřiny. Ještě na poč. 20. stol. byl přesyp „živý“, protože ho vítr zásobil dalším pískem z okolí. Změnou rázu okolní krajiny ztratil přesyp zázemí. Povrch přesypu je proto pravidelně uměle udržován (odlesňování a asanační práce s odstraněním náletové vegetace), aby nezarostl.

Přesyp poskytuje útočiště především vzácné pískomilné fauně a flóře. Roste zde např. nahoprutka písečná, radyk síťnatý, řeřicha ladní, kolenec jarní atd. Vyskytují se zde zástupci blanokřídlých (kutilky a hrabalky) a rovnokřídlých (saranče modrokřídlé). Z ptáků zde nepravidelně hnízdí ťuhýk šedý a skřivan lesní.

Milan Kotulek