Petrov – Plže

Vesnická památková rezervace Petrov – Plže je soubor vinných sklepů nad obcí Petrov. Obec Petrov leží asi 3 km od městečka Strážnice, směrem na Hodonín. Jméno jí dal pravděpodobně v 15. stol. Petr z Kravař, majitel strážnického panství. Obec byla založena v údolní nivě řeky Moravy. Tato poloha způsobila vznik současné památkové rezervace Plže. Vinaři tehdy nemohli budovat sklepy pod svými domy kvůli vysoké hladině podzemní vody. Proto si zřizovali sklepy ve svahu za vesnicí. Až do 80. let 20. století zde tak vznikal areál sklepů, budovaných vesměs jednotným stylem. Nejstarší sklepy zde byly budovány již v 16. stol. Stáří současných sklepů je vzhledem k neustálým přestavbám velmi těžké určit. V dnešní době je zde přibližně 80 sklepů. Z toho je několik desítek nemovitých kulturních památek.

V 70. letech 20. stol. byl pro sklepy a veřejné osvětlení zřízen podzemní kabelový rozvod elektřiny a bylo zrušeno vedení kabelů vzduchem, jelikož sloupy vedení rušily vzhled areálu a  poškozovaly konstrukci sklepů. Areál sklepů byl v r. 1983 prohlášen památkovou rezervací a v současnosti má od obce Petrov vydaný i provozní řád.

Architektonický styl sklepů je specifický pro dané místo. Štítové zdi nadzemních částí jsou omítnuty vápennou omítkou, jejich koruny opatřeny krytinou z pálených tašek a svým tvarem připomínají stavby selského baroka. Omítky jsou obíleny vápnem s modrými obrubami. Jednotlivé sklepy jsou zasazeny v zeleni. Typicky se každý objekt skládá ze tří částí. Vstupní místnost je obvykle v úrovni přilehlého terénu, slouží jako lisovna a sklad. Z lisovny vede obvykle úzká spojovací chodba se schodištěm do vlastního sklepa. Sklepy jsou obvykle zaklenuté půlkruhovou cihlovou nebo kamennou klenbou. Sklepy sloužily často jako úkryt před nepřátelskými armádami, naposledy i během II. světové války.

V obci Petrov byly také od 16. stol. lázně u pramene studené alkalicko-sirovodíkové minerální vody. V nedávné minulosti byly petrovské lázně spolu s vinnými sklepy oblíbené regionální výletní a lázeňské místo. V poválečné době lázně provozoval až do r. 1989 OÚNZ Hodonín. Po r. 1989 se lázně začaly privatizovat a současně jako opuštěné chátraly. Lázně byly nakonec zbořeny a zůstal pouze léčivý pramen.

Milan Kotulek