Milotice – barokně přestavěný renesanční zámek

Předchůdcem dnešního zámku byla starověká tvrz, která zde stála již ve 14. století. V roce 1400 obsadil Milotice uherský král Zikmund, za husitských válek se však tvrz stala střediskem moravských husitů. V letech 1553 – 1569 ji noví držitelé Fridrich Bartoloměj a Jan Jetřich ze Žerotína přestavěli na renesanční zámek. Nálezy zbytků gotické zdi s věží nedaleko dnešního zámku vyvolávají domněnku, že dnešní stavba nenavázala přímo na původní areál tvrze. Její další úpravy provedli Serényiové v polovině 17. století. Brzy na to zpustošili zámek Tataři. Po barokní opravě roku 1705 vypálili zámek při svém vpádu kurucové. Další majitel Karel Antonín Serenyi svěřil obnovu svého sídla brněnskému staviteli Fr. Klíčníkovi, který zřejmě vedl stavbu podle projektu D. Martinelliho, možná i pod vlivem J. E. Fischera z Erlachu. Panství zůstalo majetkem Serenyiů do počátku 19. století, kdy jej sňatkem získali Seilernové-Aspagnové, jimž náležel až do roku 1945. Dnešní zámek má přibližně obdélníkovou dispozici s jižní stranou nepatrně zakřivenou, 4 křídla obklopují nádvoří, původně arkádové. Jednoduchý obrys rámují 4 nárožní věže. V zahradní části jej pak člení reprezentační schodiště do sálu v 1. patře. Hmotu ukončují mansardové střechy. Hospodářské budovy po obou stranách zámku svírají čestný dvůr, do něhož se vjíždí po mostě nad vodním příkopem, bohatě zdobeném sfingami, vázami a putti a zakončeném branou s pegasy. Dvůr, reprezentativní schodiště i zahradní terasu lemuje nízká zeď s vázami a kuželkovou balustrádou. Po hlavním zámeckém schodišti se vstupuje do reprezentativní místností v 1. patře, dekorovaných štukem od G. M. Fontany. Řada pokojů vrcholí sálem předků, jehož stěny pokrývají výpravné fresky F. Ecksteina z antické mytologie i nedávné minulosti. Kapli zdobí nástropní malba J. D. Mildorfera z poloviny 18. století. K zajímavostem zámku patří také knihovna s dobovými tisky ze 17. a 18. století.

Základní prohlídkový okruh vás zavede do reprezentativních a obytných prostor, při jejichž návštěvě nahlédnete zejména do každodenního života posledního majitele JUDr. Ladislava Seilerna a jeho rodiny, kteří zámek obývali do roku 1945. Dále si na tomto zámku můžete za poplatek zapůjčit historické kostýmy, ve kterých se můžete procházet zámeckou zahradou a prožít pocity majitelů zámku. Ve vstupním křídle zámku naleznete i výbornou zámeckou cukrárnu, ve které si u sladkostí můžete posedět v historických křesílkách a sedačkách. Další zajímavostí, tentokrát z oblasti optiky, je tzv. camera obscura v podobě malého domečku, kde se můžete uvnitř podívat na “promítaný” obraz zámku. Na zámku bylo natáčeno i několik pohádek. Mezi nejznámější patří asi Za humny je drak z r. 1982 a Nebojsa z r. 1988. Z těch méně známých filmů je to např. Nehynoucí láska, Žabí princ, Hadí král.

Oficiální stránky objektu: www.zamekmilotice.cz