Itálie, Toskánsko – Pisa

Podle legendy založili Pisu řečtí uprchlíci z původního stejnojmenného města na Peloponéském poloostrově ve 13. stol. př. n. l. Za dob starověkého Říma je popisováno jako velké centrum s přístavem. V 11. stol. se Pisa stala jednou ze čtyř námořních republik na území Itálie. Koncem 13. stol. utrpěla porážku od Janova a od r. 1405 patřila pod Florencii, které vládl rod Medicejů. V 16. stol. působil na místní univerzitě Galileo Galilei. Většina nejzajímavějších historických památek Pisy je soustředěna na náměstí Zázraků neboli Piazza dei Miracoli (popř. Piazza del Duomo). Co vše zde nalezneme?

Největší a centrální stavbou na tomto náměstí je katedrála Duomo di Pisa. Její stavba probíhala v letech 1063 – 1118 a koncem 12. stol. byla ještě rozšířena. Na tuto stavbu pod byzantským vlivem byl použit především mramor. Jde o pětilodní románskou baziliku s trojitou příčnou lodí a kazetovým stropem z pozlaceného dřeva. Kazatelna je z poč. 14. stol. Kopule byla dostavěna r. 1380. Bazilika v 16. stol. vyhořela a opravena byla v letech 1597 – 1604. Ohromné zdobené vstupní dveře jsou ze 17. stol. Baziliku můžete navštívit zdarma. Přístupná je ale pouze malá část za vstupními dveřmi, dále do katedrály není vstup povolen. Focení uvnitř také není povoleno.

Naproti vchodu do baziliky stojí osmiboká křestní kaple neboli Battistero di San Giovanni. Opět jde o románskou mramorovou stavbu z r. 1152. Patro kaple je pak gotické z let 1250-94, kazatelna je z pol. 13. stol. Vstup do kaple je zpoplatněný a stojí 5 €.

Opodál katedrály a kaple je částečně krytý hřbitov Campo Santo (popř. Camposanto Monumentale), který byl postaven v letech 1277-8. Nejde o klasický hřbitov, ale připomíná spíše klášterní ambity. Okolo centrálního nádvoří jsou kryté chodby, kde naleznete mramorové sarkofágy a galerie s freskami. Kaple s kopulí na východní straně hřbitova pak pochází až z konce 16. stol. Hřbitov se stal následně panteonem, kde byly pohřbeny osobnosti města, jako např. univerzitní rektoři a profesoři nebo zástupci nejvýznamnějších rodin. V mnoha případech došlo k opětovnému použití velmi hodnotných sarkofágů z římského období. Vstup na hřbitov je zpoplatněný a stojí 5 €.

Asi největším turistickým lákadlem je šikmá věž Torre Pendente. Paradoxně sem většina turistů nejezdí za její historickou hodnotou, ale obdivují “zfušovaný” projekt a “zfušovanou” stavbu. Jde vlastně o zvonici , jejíž stavba byla zahájena r. 1173. Stavitelé však hrubě podcenili nestabilní podloží a navrhli relativně mělké základy. Věž se začala naklánět již r. 1273 před dokončením třetího patra. Proto byla stavba po dokončení tohoto patra pozastavena. Zajímavostí je, že původní náklon věže byl na opačnou stranu, než je dnes. Od r. 1275 stavba pokračovala se snahou náklon vyrovnat. Dokončena byla r. 1350 s max. výškou 56m a náklonem 2,1m od svislé osy. V r. 1990 byla její odchylka od svislé osy již 4,5° (cca 4,7 m), proto byla pro veřejnost uzavřena a započaly záchranné práce.

Věž dostala ocelový límec a pomocí lan byla na věž připnuta olověná závaží, která měla sklon narovnávat. Současně bylo odstraňováno nestabilní podloží na straně, kde nebyl náklon a do podloží byl injektážemi vpravován beton. Do r. 2001 byla věž narovnána tak, že její odchylka čínila již “pouze” 3,9°. Tento náklon měla věž někdy v 19. stol. Od r. 2001 byla věž pak opět zpřístupněna pro turisty. Vstup na věž je zpoplatněný a to celkem draze. Vstupné stojí 18 €, vstupenka má přesnou časovou platnost a na věž je pouštěno pouze omezené množství turistů denně. Vstupenky je tak dobré zakoupit hned ráno, jinak se na vás nemusí vůbec dostat. Na věž nesmíte ani svým batohem, taškou, či ledvinkou. Vše musíte nechat ve speciální šatně a povolen je pouze fotoaparát. Před vstupem na věž ještě procházíte podrobnou bezpečnostní kontrolou detektorem kovů. Vstup hlídají také vojáci se samopaly.

My jsme navštívili katedrálu i šikmou věž. Na nutnost odložit své osobní věci do šatny před vstupem na věž nás ale v pokladně při nákupu vstupenek neupozornili. Na to se nás snažil upozornit až ve frontě dávivými a chrčivými zvuky patrně nějaký turista z Holandska. Když jsme jeho “řeč” nechápali, přidal i posunky a to už bylo srozumitelnější. Po mnoha zmatcích jsme ještě stačili vše dát do speciální šatny a byli jsme na věž vpuštěni. Za to vysoké vstupné ovšem mnoho neočekávejte. Jste na zvonici, takže vyjdete po schodech na vrchol věže, je možné se rozhlédnout i z jednoho nižšího patra a na vrcholu věže je několik zvonů, které se každou půlhodinu rozezní. Pak je tu ještě rozhled po areálu náměstí a po městě. A to je asi vše, co za toto vstupné získáte. Ale na druhou stranu být v Pise a nebýt na šikmé věži? To snad ani nejde.

Milan Kotulek