Hrdinové

Opět jsme navštívili pražské divadlo Komorní Kalich, a tentokrát jsme byli na hře Hrdinové. Autorem hry je Gérald Sibleyras. Ve hře hrají tři naši velmi zkušení a výborní herci, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský a Miroslav Vladyka. Výchozí situace je určitě netradiční. Gustav (P. Kostka), René (M. Vladyka) a Fernand (J. Satoranský) jsou tři váleční veterání z 1. světové války a žijí v domově důchodců. Každý má zcela jiný charakter. Gustav je cynický a trpí strachem z vnějšího světa, René každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, která mu zústala v hlavě, takže není schopen vést delší konverzaci a Fernand je pragmatický optimista, který sice kulhá, ale vše se snaží hodnotit realisticky. Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů.

Hra je v každém okamžiku buď zábavná, nebo k zamyšlení nad osudy starých a opuštěných lidí. Rozdílné povahy hrdinů slouží jako rozbuška k různým rozmíškám a vzájemnému dohadování, ale na pozadí těchto rozmíšek je ptrné vzájemné přátelství všech aktérů. Herecké výkony jsou skvělé a není téměř co vytknout. Určitě doporučujeme ke shlédnutí.

HODNOCENÍ: 95%

Milan Kotulek