Frejštejn – zřícenina raně gotického hradu

Zříceniny hradu Frejštejna leží na pravém břehu řeky Dyje, jižně od Podhradí nad Dyjí (dříve Frejštejn). Patří k nejstarším šlechtickým založením na Moravě, neboť podle hradu se psali již v r. 1250 Gaitmar z Frejštejna a jeho bratr Hartleb. Hrad byl někdy v letech 1283-86 dobyt Rakušany, neboť se na něm usadila loupežná družina. Nejstarší část hradu je sice značně pobořena, ale je zřetelně vidět, že měla tu nejúspornější bergfritovou dispozici, jaká je jen možná. Ovál (30x 17 m) hradby byl na jednom konci ukončen válcovým bergfritem, který se zachoval jen v základech, na druhé straně je zkosený. Uvnitř miniaturního nádvoří stál jen dvouprostorový patrový palác. V r. 1347 se na hradě připomíná kaple sv. Kateřiny, která stála na severu hradu. Zřejmě teprve v první třetině 14. století na kapli navázal velký trojpodlažní palác s pravoúhlými okny. V r. 1440 hrad vykoupili moravští stavové a měl být pobořen. Na počátku 16. století byl ještě hrad přestavován na pevnost, ale práce zůstaly nedokončeny, takže i nadále zůstal zříceninou; z přestavby se zachovala vysoká věž se střílnami.

Doporučujeme si areál zříceniny projít a prohlédnout. Jedná se o poměrně větší zříceninu, kde se dochovaly velmi výrazné části obvodových zdí i s okenními otvory i část věže a zřetelná část brány. Zřícenina je nad městečkem Podhradí nad Dyjí a je volně přístupná. Zaparkovat můžete na odstavné ploše poblíž penzionu Králinda. Odtud je zřícenina již jen cca 300 m.

Milan Kotulek