Chalupská slať

Chalupská slať je jednou ze tří oficiálně zpřístupněných rašelinišť na Šumavě. Kromě této slatě můžete navštívit ještě Tříjezerní slať a Jezerní slať. Všechny tyto slatě naleznete v okolí Kvildy. Zatímco Jezerní slať je jedním z našich nejstudenějších míst, tak Chalupská slať obsahuje další primát, a to největší rašelinné jezírko v ČR. Chalupskou slať naleznete cca 6 km JV od Kvildy, poblíž silnice č. 167, která vede z Kvildy do vsi Borová Lada. U odbočky do osady Svinná Lada je malé odstavné parkoviště. U této křižovatky také naleznete výborné informační centrum, jehož návštěvu doporučujeme. Naleznete v něm plastický model Chalupské slati, výstavu o zdejším rašeliništi a podívat se můžete i na krátký film s touto tématikou. Od infocentra pak už vede cca 600 m dlouhý povalový chodník, po kterém se dostanete do centra rašeliniště a to až na okraj rašelinného jezírka.

Chalupská slať je přechodovým typem rašeliniště a to mezi údolními rašeliništmi, které naleznete podél Vltavy a Křemelné a vrchovišťními rašeliništi, které se tvoří na plošinách zdejších hřebenů. Tato slať leží ve výšce cca 900 m n.m. a zabírá plochu cca 137 ha. Na okraji rašeliniště se kdysi těžila průmyslově rašelina. Kolem r. 1920 se dokonce začalo uvažovat o vypuštění jezírka, aby těžba mohla probíhat účelněji. Za hospodářské krize v období tzv. 1. republiky naštěstí většina zdejších provozoven zkrachovala, takže nedošlo k většímu poškození rašeliniště. V malé míře pro osobní potřebu docházelo k občasné těžbě rašeliny až do konce 2. světové války. V r. 1947 vlivem obrovského sucha a tepla došlo dokonce k samovznícení rašeliny v tomto prostoru a rašelina zde doutnala po několik měsíců. Další šíření zastavila až silnice na Nové Hutě.

Z hlediska flóry zde naleznete typické zástupce rašelinišť, např. smrky, břízy, kleč, rašeliníky, suchopýr pochvatý, vřes obecný, vlochyni, klikvu, kyhanku sivolistou, ostřici, rosnatku okrouhlolistou. V rašeliništi je největší rašelinné jezírko v ČR s rozlohou cca 1,3 ha. Na jeho povrchu je několik plovoucích ostrůvků. Díky tomuto jezírku se zde vytváří specifické mikroklima, takže zde naleznete celkem vzácnou faunu. Zajímavé jsou severské druhy vážek, dvoukřídlých a pavouků. Mezi subarktické druhy patří také motýli žluťásek borůvkový a obaleč – vytvářejí zde izolovanou populaci.

Milan Kotulek